App Privacy Policy - PO: Polityka Prywatności – Meaco DE GmbH

Polityka Prywatności (App)

Aplikacja mobilna Meaco


Przed skorzystaniem z naszych Produktów uważnie przeczytaj niniejszą Politykę i zrozumieć nasze cele i praktyki w zakresie gromadzenia, przetwarzania Danych Osobowych, w tym sposób, w jaki wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy i przekazujemy Dane Osobowe. W niniejszej Polityce znajdziesz również sposoby realizacji swoich praw dostępu, aktualizacji, usuwania lub ochrony swoich Danych Osobowych.


Gdy zaakceptujesz niniejszą Politykę podczas rejestracji, podając swoje dane osobowe, lub jeśli zaczniesz korzystać z naszych Produktów i nie wyrazisz wyraźnego sprzeciwu wobec treści niniejszej Polityki, uznamy, że w pełni rozumiesz i akceptujesz niniejszą Politykę. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt.

W przypadku innych markowych aplikacji mobilnych obsługiwanych przez Meaco, nasi Klienci kontrolują wszystkie Dane Osobowe gromadzone za pośrednictwem naszych Produktów. Gromadzimy informacje pod kierownictwem naszych Klientów, a przetwarzanie takich informacji jest ograniczone do celu świadczenia usługi, do której nasi Klienci nas zaangażowali. Jeśli jesteś klientem jednego z naszych Klientów i nie chcesz, aby jeden z naszych Klientów korzystających z naszych usług kontaktował się z Tobą, skontaktuj się bezpośrednio z Klientem, z którym współpracujesz.


Definicja


W niniejszej Polityce Dane Osobowe oznaczają informacje generowane, gromadzone, rejestrowane i/lub przechowywane, elektronicznie lub w inny sposób, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby fizycznej lub odzwierciedlenia działalności osoby fizycznej, lub na podstawie samych tych informacji, lub na podstawie tych informacji i innych danych, do których mamy dostęp na temat konkretnej osoby.


Wrażliwe Dane Osobowe obejmują osobiste informacje biometryczne, zapisy i treści komunikacyjne, informacje zdrowotne, informacje o transakcjach i dokładne informacje o lokalizacji. Przed zebraniem Danych Osobowych wygenerujemy wyraźne powiadomienie o zgodzie użytkownika.


Inteligentne urządzenia odnoszą się do tych urządzeń komputerowych produkowanych lub wytwarzanych przez producentów sprzętu, z interfejsem człowiek-maszyna i możliwością przesyłania danych, które łączą się bezprzewodowo z siecią, w tym: inteligentne urządzenia domowe, inteligentne urządzenia typu „wearable”, inteligentne urządzenia do oczyszczania powietrza itp.


Aplikacje odnoszą się do aplikacji mobilnych opracowanych przez Meaco, które zapewniają użytkownikom końcowym zdalne sterowanie inteligentnymi urządzeniami i możliwość łączenia się z platformą IoT dostawcy.


Jakie dane osobowe gromadzimy?


W celu świadczenia Ci usług poprosimy Cię o podanie niezbędnych Danych osobowych, które są wymagane do świadczenia tych usług. Jeśli nie podasz swoich Danych Osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów lub usług.


1. informacje dobrowolnie przekazane przez użytkownika


Dane zarejestrowanego konta: Gdy użytkownik rejestruje u nas konto, możemy gromadzić jego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu, nazwę użytkownika i dane logowania. Podczas interakcji użytkownika z naszymi produktami możemy także gromadzić na jego koncie nazwę wyświetlaną, zdjęcie profilowe, kod kraju, preferencje językowe i informacje o strefie czasowej.


Jeśli użytkownik autoryzuje logowanie do produktów za pomocą konta strony trzeciej, uzyskamy od takiej strony trzeciej informacje o jego koncie (takie jak portret, pseudonim, region, płeć itp.), które mogą być powiązane z kontem Meaco w celu szybkiego logowania. Zapewnimy zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, a także umowami, politykami lub dokumentacjami uzgodnionymi z taką stroną trzecią w zakresie udostępniania danych osobowych podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika.


Jeśli żądane lub zakupione Usługi są oparte na koncie użytkownika, należy przejść do strony rejestracji/logowania w celu uzyskania wskazówek.

Opinie: W przypadku korzystania z funkcji opinii i sugestii dotyczących naszych Produktów będziemy gromadzić adres e-mail, numer telefonu komórkowego i treść opinii, aby na czas rozwiązywać problemy i usterki urządzeń.


Informacje oparte na dodatkowych funkcjach:


W celu zaoferowania Ci wygodniejszych Usług o wyższej jakości i zoptymalizowanych doświadczeniach użytkownika, możemy gromadzić i wykorzystywać określone informacje, jeśli wyrazisz zgodę na korzystanie z dodatkowych funkcji w Aplikacji. Pamiętaj, że jeśli nie podasz takich informacji, możesz nadal korzystać z podstawowych Usług Aplikacji i podłączonych Urządzeń inteligentnych, ale niektóre funkcje oparte na tych dodatkowych funkcjach mogą być niedostępne. Te dodatkowe funkcje mogą obejmować:


1)Dodatkowe funkcje oparte na informacjach o lokalizacji:


Gdy włączysz funkcje oparte na lokalizacji poprzez ustawienia uprawnień na swoim urządzeniu mobilnym, będziemy gromadzić i przetwarzać informacje o Twojej lokalizacji w celu włączenia tych funkcji, takich jak parowanie z urządzeniami inteligentnymi. Możemy też gromadzić informacje o: a) dokładnej lokalizacji w czasie rzeczywistym, na przykład gdy zdecydujesz się korzystać ze scenariuszy automatyzacji do sterowania urządzeniami inteligentnymi, lub b) nieprecyzyjnej geolokalizacji, gdy korzystasz z określonych urządzeń inteligentnych lub Usług.


Na podstawie Twojej zgody, po włączeniu funkcji geo-fencingu, informacje o Twojej lokalizacji zostaną wygenerowane i udostępnione usługom Google Maps. Pamiętaj, że Google stosuje odpowiednie środki ochrony danych, które można znaleźć w Regulaminie przetwarzania danych i bezpieczeństwa Google, aby uzyskać więcej informacji.


Możesz wyłączyć gromadzenie i wykorzystywanie informacji o lokalizacji, zmieniając ustawienia urządzenia mobilnego („Ustawienia - Ustawienia prywatności - Włącz/wyłącz informacje o lokalizacji”, może się to różnić na urządzeniach z systemem Android i Apple), po czym zaprzestaniemy gromadzenia i wykorzystywania informacji o Twojej lokalizacji.


2) Dodatkowe usługi wykorzystujące kamerę:


Możesz użyć kamery do zeskanowania kodu, włączając uprawnienie kamery do parowania z urządzeniem inteligentnym, na przykład w celu nagrania filmu. Pamiętaj, że nawet jeśli wyrazisz zgodę na włączenie uprawnienia kamery, będziemy uzyskiwać informacje tylko wtedy, gdy będziesz aktywnie korzystać z kamery w aplikacji.

Możesz zrezygnować z korzystania z uprawnień kamery („Ustawienia - Ustawienia prywatności - Włącz/wyłącz kamerę”, może się to różnić na urządzeniach z Androidem i Apple).


3) Dodatkowe usługi dostępu i przesyłania zdjęć/wideo w oparciu o albumy zdjęć (biblioteka zdjęć/biblioteka wideo):


Możesz użyć tej funkcji, aby przesłać swoje zdjęcia/obrazy/filmy wideo po włączeniu uprawnień albumu zdjęć, aby korzystać z takich funkcji, jak zmiana awatara, zgłaszanie problemów z użytkowaniem urządzenia poprzez dostarczanie dowodów w postaci zdjęć itp. Podczas korzystania ze zdjęć i innych funkcji nie będziemy rozpoznawać tych informacji; ale gdy zgłosisz problem z korzystaniem z urządzenia, możemy użyć przesłanych zdjęć/filmów w celu zlokalizowania problemu.


Możesz zrezygnować z korzystania z uprawnień do albumu zdjęć: ("Ustawienia - Ustawienia prywatności - Włącz / wyłącz dostęp do albumu", może się to różnić na urządzeniach z Androidem i Apple).


4) Dodatkowe usługi związane z korzystaniem z mikrofonu:


Po włączeniu uprawnień mikrofonu możesz używać mikrofonu do przesyłania informacji głosowych, takich jak nagrywanie filmów, budzenie asystenta głosowego itp. W przypadku tych funkcji będziemy zbierać informacje głosowe, aby rozpoznać Twoje polecenie. Pamiętaj, że nawet jeśli wyrazisz zgodę na włączenie mikrofonu, będziemy uzyskiwać informacje głosowe za pośrednictwem mikrofonu tylko wtedy, gdy dobrowolnie aktywujesz mikrofon w aplikacji.


Możesz zrezygnować z korzystania z uprawnień mikrofonu („Ustawienia - Ustawienia prywatności - Włącz / wyłącz dostęp do mikrofonu”, może się różnić na urządzeniach z Androidem i Apple).


5)Dodatkowe usługi oparte na uprawnieniach do pamięci masowej (Android):


Celem jest zapewnienie stabilnego działania Aplikacji poprzez wykorzystanie uprawnień do przechowywania danych. Po udzieleniu lub wskazaniu przez Ciebie zezwolenia na odczyt/zapis w pamięci urządzenia mobilnego, uzyskamy dostęp do zdjęć, plików, informacji z dziennika awarii i innych niezbędnych informacji z pamięci urządzenia mobilnego w celu zapewnienia Ci funkcji, takich jak publikacje informacji, lub lokalnego zapisu informacji z dziennika awarii.


Możesz zrezygnować z korzystania z uprawnień do przechowywania („Ustawienia - Ustawienia prywatności - Włącz/wyłącz dostęp do pamięci”, może się różnić na urządzeniach z Androidem i Apple).


6) Dodatkowe usługi oparte na uprawnieniach do powiadomień:


Powodem, dla którego prosimy użytkownika o zgodę, jest wysyłanie powiadomień o korzystaniu z inteligentnych urządzeń lub usług, zwłaszcza jeśli użytkownik wykupił usługi bezpieczeństwa i potrzebuje alertu lub wiadomości, aby móc uchwycić status w czasie rzeczywistym.

Możesz zrezygnować z korzystania z powiadomień aplikacji: ("Ustawienia - Ustawienia powiadomień" użyj przełącznika, aby odpowiednio przełączyć różne powiadomienia aplikacji, może się to różnić na urządzeniach z Androidem i Apple).


7) Dodatkowe usługi oparte na uprawnieniach okna alertów:


Istnieje możliwość powiązania kamery w aplikacji i zażądania od aplikacji wyświetlania obrazu z kamery w czasie rzeczywistym w osobnym oknie.


Możesz zrezygnować z używania informacji o oknach alertów: („Ustawienia - Ustawienia aplikacji - Wybierz aplikację Meaco - Włącz/wyłącz alerty”, może się to różnić na urządzeniach z systemem Android i Apple).


8) Dodatkowe usługi oparte na uprawnieniach Bluetooth:


Po włączeniu uprawnień możesz włączyć funkcję Bluetooth, w tym sterowanie urządzeniami inteligentnymi, uzyskanie statusu, wykrywanie i konfigurowanie urządzeń inteligentnych. W ramach tych funkcji będziemy komunikować się z urządzeniami inteligentnymi przez Bluetooth. Pamiętaj, że nawet jeśli wyrazisz zgodę na włączenie uprawnienia Bluetooth, będziemy używać Bluetooth do komunikacji tylko w następujących scenariuszach: wyświetlanie stanu urządzenia na stronie głównej i w panelu urządzenia inteligentnego; sterowanie urządzeniem na stronie głównej i w panelu urządzenia inteligentnego; wykrywanie urządzeń inteligentnych na stronie głównej i na stronie dodawania urządzenia, sieć dystrybucji urządzeń inteligentnych.


Możesz zrezygnować z korzystania z Bluetooth poprzez („Ustawienia - Ustawienia łączności - Odłącz lub włącz/wyłącz Bluetooth”, może się to różnić na urządzeniach z Androidem i Apple).


9)Dodatkowe usługi oparte na uprawnieniach HomeKit (iOS):


Po włączeniu uprawnień HomeKit możesz włączyć powiązane funkcje, w tym wykrywanie inteligentnych urządzeń, włączanie konfiguracji sieci inteligentnych urządzeń, sterowanie inteligentnymi urządzeniami i sprawdzanie stanu urządzenia. Wśród tych funkcji będziemy przetwarzać dane za pomocą aplikacji „Home”, która jest dostarczana z systemem iOS za pośrednictwem HomeKit. Pamiętaj, że nawet jeśli wyrazisz zgodę na włączenie uprawnienia HomeKit, będziemy z niego korzystać tylko w następujących scenariuszach: na stronie głównej, w celu wykrywania urządzeń HomeKit, konfiguracji sieci urządzeń HomeKit; w „Ustawieniach - HomeKit” w celu wykrywania urządzeń HomeKit, konfiguracji sieci urządzeń HomeKit.


Możesz zrezygnować z korzystania z uprawnień HomeKit, wchodząc w: „Ustawienia - Ustawienia prywatności - Włącz/wyłącz uprawnienia HomeKit”.


Pamiętaj, że jeśli włączysz którekolwiek z powyższych uprawnień, upoważniasz nas do gromadzenia i wykorzystywania odpowiednich danych osobowych w celu świadczenia odpowiednich usług. Po wyłączeniu któregokolwiek z uprawnień nie będziemy już gromadzić Danych Osobowych w oparciu o odpowiednie uprawnienia, a powiązane funkcje mogą zostać zakończone. Twoja decyzja o wyłączeniu uprawnienia nie będzie jednak miała wpływu na wcześniejsze gromadzenie i wykorzystywanie danych na podstawie Twojego upoważnienia.


2. Dane zbierane automatycznie


Dane o urządzeniu mobilnym: W celu zapewnienia i utrzymania normalnego działania naszych usług, ulepszania i optymalizacji naszych usług, a także ochrony bezpieczeństwa konta użytkownika, automatycznie gromadzimy informacje o urządzeniu mobilnym podczas korzystania z aplikacji. Mogą one obejmować: numer modelu urządzenia mobilnego, adres IP, informacje o połączeniu bezprzewodowym, typ i wersję systemu operacyjnego, numer wersji aplikacji, identyfikator powiadomień push, pliki dziennika i informacje o sieci komórkowej. W międzyczasie będziemy również gromadzić numer wersji oprogramowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska operacyjnego lub świadczenia usług będziemy gromadzić dane o zainstalowanych aplikacjach mobilnych i innym oprogramowaniu używanym przez użytkownika.


Dane dotyczące użytkowania: Podczas interakcji użytkownika z aplikacją automatycznie gromadzimy dane dotyczące użytkowania związane z odwiedzinami, kliknięciami, pobraniami, wysłanymi/otrzymanymi wiadomościami i innymi sposobami korzystania z naszych usług.


Informacje dziennika: Podczas korzystania z Aplikacji, w celu poprawy komfortu użytkowania, może zostać przesłany dziennik systemu i wyjątków, w tym adres IP, ustawienie preferencji językowych, wersja systemu operacyjnego, data lub godzina dostępu, abyśmy mogli ułatwić i dokładnie zidentyfikować problemy i pomóc w ich rozwiązaniu w odpowiednim czasie.


Pamiętaj, że nie możemy zidentyfikować konkretnej osoby na podstawie samych danych o urządzeniu lub informacji z dziennika. Jeśli jednak te rodzaje danych nieosobowych, w połączeniu z innymi informacjami, mogą być wykorzystane do identyfikacji konkretnej osoby, takie informacje będą traktowane jako dane osobowe. O ile nie uzyskamy Twojej zgody lub o ile przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych nie stanowią inaczej, będziemy agregować lub anonimizować takie informacje.


3. Dane związane z urządzeniami inteligentnymi::


Podstawowe dane o urządzeniach inteligentnych: Gdy łączysz swoje Urządzenia inteligentne z Usługami, możemy gromadzić podstawowe informacje o Twoich Urządzeniach inteligentnych, takie jak nazwa urządzenia, identyfikator urządzenia, status online, czas aktywacji, wersja oprogramowania sprzętowego i informacje o aktualizacji.


Dane gromadzone podczas procesu łączenia się z urządzeniem inteligentnym: w oparciu o typ inteligentnego urządzenia, z którym należy się połączyć, podstawowe zbierane dane obejmują: Informacje Wi-Fi, adres MAC urządzenia itp.


Dane przesyłane przez urządzenia inteligentne: w zależności od różnych inteligentnych urządzeń, które zdecydujesz się połączyć z naszymi Produktami lub Usługami, możemy gromadzić różne informacje udostępniane przez Twoje inteligentne urządzenia.


Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Cele, dla których możemy przetwarzać Twoje dane o, są następujące:


Świadczenie Ci naszych Usług: Przetwarzamy dane konta użytkownika, informacje o urządzeniu mobilnym, dane dotyczące użytkowania, informacje o lokalizacji oraz dane związane z urządzeniem inteligentnym w celu świadczenia Ci zamówionych przez Ciebie Usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest realizacje naszej Umowy z użytkownikiem zgodnie z niniejszą Polityką.


Ulepszanie naszych Usług: Przetwarzamy informacje o Twoim urządzeniu mobilnym, dane dotyczące użytkowania, informacje o lokalizacji i informacje związane z urządzeniem inteligentnym w celu zapewnienia funkcji i bezpieczeństwa Usług, rozwijania i ulepszania Usług, analizowania wydajności naszych działań oraz zapobiegania i śledzenia nieuczciwego lub niewłaściwego użytkowania. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest wykonanie Umowy zawartej z użytkownikiem zgodnie z Umową o korzystanie z aplikacji i świadczenie Usług.


Komunikacja w celach innych niż marketingowe: Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu przesyłania Ci ważnych informacji dotyczących Usług, zmian naszego Regulaminu, zasad i polityk i/lub innych informacji administracyjnych. Jednocześnie będziemy również wysyłać Ci powiadomienia związane z zakupionymi przez niego usługami, takimi jak usługi alertów. Możesz sprawdzić i zarządzać „Powiadomieniami aplikacji” w Aplikacji („Ja > Centrum wiadomości > Ustawienia > Ustawienia powiadomień”, może się to różnić na urządzeniach z systemem Android i Apple). Jeśli zdecydujesz się nie włączać funkcji powiadomień, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest realizacja naszej umowy z użytkownikiem zgodnie z naszą Umową z użytkownikiem i o świadczenie usług.


Analiza danych: W celu analizy korzystania z dostarczanych przez nas produktów i poprawy Twojego komfortu, będziemy analizować dane, które nam przekazujesz, a) musimy sprawdzić Twoje problemy, gdy napotkasz jakiekolwiek usterki podczas korzystania z produktu, w takich okolicznościach możesz nie być w stanie zrezygnować, ponieważ jest to wysoce związane z Twoimi funkcjami i jakością korzystania z naszego produktu i usługi, oraz b) analizować dane dotyczące sposobu korzystania z produktu lub określonych scenariuszy, aby umożliwić Ci lepsze korzystanie z wygody zapewnianej przez nasze Usługi; w takich okolicznościach, jeśli nie wyrażasz zgody na analizę swoich danych, możesz zdecydować się na konkretne ustawienia prywatności aplikacji (”Ja > Ustawienia > Ustawienia prywatności > Konserwacja serwisowa i poprawa jakości”, może się różnić na urządzeniach z systemem Android i Apple), aby zrezygnować z tego wyboru. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Twoja zgoda.


Komunikacja marketingowa i personalizacja: Możemy przetwarzać dane Twojego konta, dane dotyczące użytkowania, informacje o urządzeniu w celu spersonalizowania projektu produktu i świadczenia usług dostosowanych do Ciebie, takich jak rekomendowanie i wyświetlanie informacji i reklam dotyczących produktów dostosowanych do Ciebie, a także zapraszanie Cię do udziału w ankietach związanych z korzystaniem przez niego z Usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przez nas jego Danych Osobowych w celu personalizacji, możesz z tego zrezygnować po wejściu do Aplikacji lub zmieniając swoje preferencje w "Ustawieniach prywatności" ("Ja> Ustawienia > Ustawienia prywatności > Personalizacja", mogą się one różnić na urządzeniach z systemem Android i Apple) w Aplikacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda.


Zgodność z prawem. Ujawniamy dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli mamy w dobrej wierze przekonanie, że takie wykorzystanie jest w uzasadniony sposób konieczne do:


przestrzegania obowiązku prawnego, procesu lub żądania;


egzekwowania naszej Umowy z Użytkownikiem oraz innych umów, polityk i standardów, w tym prowadzenia dochodzeń w sprawie ich potencjalnego naruszenia;

ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych użytkowników, stron trzecich lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawa; lub

wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów związanych z bezpieczeństwem, oszustwami lub kwestiami technicznymi.


W przypadku jakiejkolwiek zmiany celów przetwarzania Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia na naszej stronie internetowej o takich zmianach celów i wyborach, jakie możesz mieć w odniesieniu do swoich danych osobowych.


Komu udostępniamy dane osobowe?


W aplikacji Meaco udostępniamy dane osobowe wyłącznie w sposób, o którym informujemy. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika zgodnie z naszą Polityką prywatności.


Międzynarodowy transfer zebranych informacji


Meaco zobowiązuje się przestrzegać wymogów dotyczących lokalizacji danych w odpowiednich jurysdykcjach w odniesieniu do przechowywania danych. W celu ułatwienia naszej działalności możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Dane Osobowe użytkownika w jurysdykcjach innych niż kraj zamieszkania użytkownika. Przepisy obowiązujące w tych krajach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika. W takim przypadku zapewnimy odpowiedni poziom ochrony informacji, stosując jedno lub więcej z poniższych podejść:


Umowa na podstawie zatwierdzonych standardowych klauzul umownych UE zgodnie z Art. 46 RODO. 46. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.


Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń, skontaktuj się z nami bezpośrednio w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Prawa użytkownika związane z jego danymi osobowymi


Szanujemy Twoje prawa i kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi. Możesz skorzystać z dowolnego z poniższych praw wymienionych w Polityce prywatności dotyczącej naszej strony internetowej i aplikacji. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.


Pamiętaj, że ze względów bezpieczeństwa możemy poprosić Cię o zweryfikowanie jego tożsamości przed podjęciem dalszych działań w związku z Twoim żądaniem.


Wycofanie zgody:


W przypadku uprawnień do prywatności uzyskanych za pośrednictwem ustawień systemowych urządzenia zgodę można wycofać, zmieniając uprawnienia urządzenia, w tym Potwierdź: lokalizację, kamerę, album zdjęć (bibliotekę zdjęć / bibliotekę wideo), mikrofon, ustawienia Bluetooth, ustawienia powiadomień i inne powiązane funkcje;

● Możesz zrezygnować z komunikacji w celach innych niż marketingowe, wchodząc w „Ja > Centrum wiadomości > Ustawienia powiadomień”;

● Możesz zrezygnować z funkcji analizy danych, wchodząc „Ja > Ustawienia > Ustawienia prywatności”;

● Możesz zrezygnować z funkcji personalizacji, wchodząc w „Ja > Ustawienia > Ustawienia prywatności > Personalizacja”,;

● Odłącz urządzenie inteligentne za pośrednictwem aplikacji, a informacje związane z urządzeniem inteligentnym nie będą gromadzone;

● Gdy korzystasz z produktu w trybie „Wypróbuj teraz” i nie włączając określonych ustawień lokalizacji dla określonej inteligentnej sceny, nie będziemy gromadzić żadnych Twoich danych osobowych;

● Gdy cofniesz swoją zgodę lub upoważnienie, możemy nie być w stanie nadal dostarczać Ci określonych produktów lub usług. Wycofanie zgody lub upoważnienia nie będzie jednak miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.


Informacje o usuwaniu konta: Funkcję usuwania znajdziwsz, wchodząc w „Ja > Ustawienia > Konto i zabezpieczenia > Usuń konto” (Dezaktywuj konto)


Środki bezpieczeństwa


Stosujemy komercyjnie uzasadnione zabezpieczenia fizyczne, administracyjne i techniczne w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa Danych osobowych użytkownika. Meaco zapewnia różne strategie bezpieczeństwa, aby skutecznie zagwarantować bezpieczeństwo danych użytkownika i urządzenia. Jeśli chodzi o dostęp do urządzenia, zastrzeżone algorytmy Meaco są stosowane w celu zapewnienia izolacji danych, uwierzytelniania dostępu i ubiegania się o autoryzację. Jeśli chodzi o komunikację danych, obsługiwana jest komunikacja wykorzystująca algorytmy bezpieczeństwa i protokoły szyfrowania transmisji oraz transmisja szyfrowania informacji na poziomie komercyjnym w oparciu o klucze dynamiczne. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych, stosowane jest ścisłe filtrowanie i walidacja danych oraz pełny audyt danych. Jeśli chodzi o przechowywanie danych, wszystkie poufne informacje użytkowników będą bezpiecznie szyfrowane. Jeśli masz powody, aby sądzić, że Twoja interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli Twoje hasło lub numer telefonu zostało komuś udostępnione), możesz natychmiast powiadomić nas o problemie, wysyłając e-mail na adres customerservice@meaco.com.


Jesteśmy w stanie zaoferować wsparcie i aktualizacje dostępne do 01/01/2030 roku.


Przechowywanie danych


Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez minimalny okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce,, chyba że istnieje szczególny wymóg prawny nakazujący nam przechowywanie danych przez dłuższy okres. Określamy odpowiedni okres przechowywania w oparciu o ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych użytkownika, a po zakończeniu okresu przechowywania zniszczymy Twoje dane osobowe.


Zobowiązujemy się gromadzić Twoje dane długo, jak wymagasz od nas realizacji zamówionych produktów i usług, zgodnie z definicją zawartą w Umowie z Tobą i o świadczenie usług.


Twoje dane osobowe nie będą już przechowywane, gdy żądasz usunięcia ich – przystąpimy do ich usuwania.


Jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić z przyczyn technicznych, zapewnimy wdrożenie odpowiednich środków, aby zapobiec dalszemu wykorzystywaniu Twoich danych osobowych.


Ujawnienie podatności


Jeśli uważasz, że udało Ci się wykryć lukę w naszych zabezpieczeniach, prześlij nam swoje zgłoszenie, wysyłając e-mail na adres website@meaco.com.


W raporcie podaj następujące informacje:


● witryna, adres IP lub strona, na której można zaobserwować lukę w zabezpieczeniach

● krótki opis typu luki, na przykład: „Luka XSS”.

● kroki do odtworzenia luki. Powinien to być łagodny, nieniszczący dowód koncepcji. Pomaga to zapewnić szybką i dokładną ocenę raportu. Zmniejsza to również prawdopodobieństwo zduplikowania raportów lub złośliwego wykorzystania niektórych luk, takich jak przejęcia subdomen.

Po przesłaniu zgłoszenia odpowiemy na nie i postaramy się je rozpatrzyć w ciągu 10 dni roboczych. Będziemy również na bieżąco informować Cię o naszych postępach.

Priorytet działań naprawczych jest oceniany na podstawie wpływu, powagi i złożoności nadużycia. Zgłaszanie podatności może zająć trochę czasu. Pozwala to naszym zespołom skupić się na działaniach naprawczych. Powiadomimy Cię, gdy zgłoszona luka zostanie usunięta.


Uwaga: musisz zawsze przestrzegać zasad ochrony danych i nie możesz naruszać prywatności innych użytkowników, pracowników, kontrahentów, usług lub systemów Organizacji. Nie masz prawa, na przykład, udostępniać, redystrybuować lub niewłaściwie zabezpieczać danych pobranych z systemów lub usług. Musisz również bezpiecznie usunąć wszystkie dane pobrane podczas badań, gdy tylko przestaną być potrzebne lub w ciągu 1 miesiąca od usunięcia luki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (lub w inny sposób wymagany przez prawo o ochronie danych).


ZAPYTANIA, WNIOSKI LUB WĄTPLIWOŚCI


Aby skorzystać ze wszystkich odpowiednich praw, zadać pytanie lub złożyć skargę w związku z niniejszą Polityką lub jakąkolwiek inną sprawą dotyczącą ochrony danych między Tobą a nami, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt pod adresem customerservice@meaco.com.


Jeśli nie przyniesie to satysfakcjonującego rozwiązania, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji pod adresem 03031231113 lub pocztą elektroniczną https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ lub w Biurze Komisarza ds. Informacji pod adresem Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Anglia, Wielka Brytania.


Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
Janvier,Février,Mars,Avril,Mai,Juin,Juillet,Août,Septembre,Octobre,Novembre,Décembre
Articles en stock insuffisant. Plus que [max] en stock.
Panier d'achat

Votre panier est vide.