App Privacy Policy - NL: Privacybeleid – Meaco DE GmbH

Privacybeleid (App)

De mobiele toepassing of “app” van Meaco

Voordat u onze Producten gebruikt, dient u dit Beleid zorgvuldig door te lezen en te begrijpen wat onze doeleinden en praktijken zijn met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens, inclusief hoe wij Persoonsgegevens gebruiken, opslaan, delen en overdragen. In het Beleid vindt u ook manieren om uw toegangsrechten uit te oefenen, uw Persoonsgegevens bij te werken, te verwijderen of te beschermen.

Wanneer u dit Beleid aanvaardt wanneer u zich registreert met uw Persoonsgegevens, of wanneer u onze Producten begint te gebruiken en niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de inhoud van dit Beleid, zullen wij ervan uitgaan dat u dit Beleid volledig begrijpt en ermee instemt. Als u vragen hebt over dit Beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Voor andere mobiele merktoepassingen van Meaco hebben onze Klanten zeggenschap over alle Persoonsgegevens die via onze Producten worden verzameld. Wij verzamelen de gegevens in opdracht van onze Klanten en de verwerking van dergelijke gegevens blijft beperkt tot het doel om de dienst te verlenen waarvoor onze Klanten ons hebben ingeschakeld. Als u een klant van een van onze Klanten bent en niet langer gecontacteerd wilt worden door een van onze Klanten die onze service gebruiken, neem dan rechtstreeks contact op met de Klant waarmee u contact hebt.

Definitie

In dit Beleid betekent Persoonlijke Gegevens informatie die wordt gegenereerd, verzameld, vastgelegd en/of opgeslagen, elektronisch of anderszins, die kan worden gebruikt om een individu te identificeren of de activiteit van een individu weer te geven, hetzij op basis van die informatie alleen, of op basis van die informatie en andere informatie waartoe we toegang hebben over dat individu.

Persoonlijke Gevoelige Gegevens omvatten persoonlijke biometrische informatie, communicatiegegevens en -inhoud, gezondheidsinformatie, transactie-informatie en precieze locatie-informatie. Wanneer wij Persoonlijke Gegevens van u verzamelen, zullen wij u expliciet om toestemming vragen voordat wij deze gegevens verzamelen.
Slimme apparaten verwijst naar die computerapparaten die geproduceerd of vervaardigd worden door hardware fabrikanten, met een mens-machine-interface en de mogelijkheid om gegevens te verzenden die draadloos verbinding maken met een netwerk, inclusief: slimme huishoudelijke apparaten, slimme draagbare apparaten, slimme luchtreinigers, enz.
Apps verwijst naar de door Meaco ontwikkelde mobiele applicaties die eindgebruikers op afstand controle geven over slimme apparaten en de mogelijkheid bieden om verbinding te maken met het IoT-platform van de leverancier.

Welke Persoonlijke Gegevens Verzamelen Wij

Om onze diensten aan u te kunnen leveren, zullen wij u vragen om de Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om deze diensten te kunnen leveren. Als u uw Persoonsgegevens niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat om u onze producten of diensten te leveren.

1. Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt

Geregistreerde accountgegevens: Wanneer u een account bij ons registreert, kunnen wij uw naam en contactgegevens verzamelen, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam en aanmeldgegevens. Tijdens uw interactie met onze producten kunnen wij in uw account ook uw bijnaam, profielfoto, landcode, taalvoorkeur en tijdzonegegevens verzamelen.

Als u toestemming geeft om met een account van een derde in te loggen op de producten, verkrijgen wij van die derde uw accountgegevens (zoals portret, bijnaam, regio, geslacht, enz.) die aan uw Meaco-account kunnen worden gekoppeld om snel in te loggen. Bij het verwerken van uw Persoonsgegevens zullen wij ervoor zorgen dat de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd, evenals de overeenkomsten, beleidsregels of documentaties die met een dergelijke derde partij zijn overeengekomen met betrekking tot het delen van persoonlijke informatie.

Als de Diensten die u aanvraagt of koopt gebaseerd zijn op uw account, ga dan naar de registratie-/aanmeldingspagina voor begeleiding.
Feedback: Wanneer u feedback- en suggestiefuncties in onze Producten gebruikt, verzamelen wij uw e-mailadres, mobiele telefoonnummer en de inhoud van uw feedback om uw problemen aan te pakken en storingen van apparaten tijdig op te lossen.

Informatie op basis van extra functies:

Om u handigere Diensten van hogere kwaliteit met geoptimaliseerde gebruikerservaringen aan te bieden, kunnen wij bepaalde informatie verzamelen en gebruiken als u toestemming geeft om extra functies in de App te gebruiken. Let op, als u dergelijke informatie niet verstrekt, kunt u de basisdiensten van de App en aangesloten Smart Devices blijven gebruiken, maar bepaalde functies op basis van deze extra functies zijn mogelijk niet beschikbaar. Deze extra functies kunnen omvatten:

1) Extra functies op basis van locatie-informatie:

Wanneer u de locatie gebaseerde functies inschakelt via de toestemmingsinstellingen op uw mobiele apparaat, zullen wij uw locatiegegevens verzamelen en verwerken om deze functies mogelijk te maken, zoals het koppelen met uw Smart Devices. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw: a) real-time en precieze locatie, bijvoorbeeld wanneer u ervoor kiest om de automatiseringsscenario's te gebruiken voor het besturen van uw Slimme Apparaten, of b) niet-precieze geolocatie wanneer u bepaalde Slimme Apparaten of de Diensten gebruikt.

Op basis van uw toestemming, wanneer u de geo-fence functie inschakelt, wordt uw locatie-informatie gegenereerd en gedeeld met Google Maps diensten. Houd er rekening mee dat Google overeenkomstige gegevensbeschermingsmaatregelen heeft, die u kunt raadplegen in de Voorwaarden voor gegevensverwerking en beveiliging van Google voor meer details.

U kunt het verzamelen en gebruiken van uw locatiegegevens uitschakelen door de instellingen van uw mobiele apparaat te wijzigen (“Instellingen - Privacy instellingen - Locatiegegevens in-/uitschakelen”, dit kan verschillend zijn op Android- en Apple-apparaten), waarna wij zullen stoppen met het verzamelen en gebruiken van uw locatiegegevens.

2) Extra services op basis van camera:

U kunt de camera gebruiken om de code te scannen door de toestemming voor het koppelen van de camera met een Smart Device in te schakelen, bijvoorbeeld om een video te maken. Houd er rekening mee dat zelfs als u toestemming hebt gegeven om de camera-toestemming in te schakelen, wij alleen informatie verkrijgen wanneer u de camera actief binnen de app gebruikt.

U kunt de toestemming voor het gebruik van de camera uitschakelen (“Instellingen - Privacy instellingen - Camera in-/uitschakelen”, dit kan verschillen op Android- en Apple-apparaten).

3) Extra services voor toegang tot en uploaden van foto's/video's op basis van fotoalbums (fotobibliotheek/videotheek):

U kunt deze functie gebruiken om uw foto's/foto's/video's te uploaden nadat u de toestemming voor het fotoalbum hebt ingeschakeld, zodat u functies kunt uitvoeren zoals het wijzigen van de avatar, het melden van problemen met apparaatgebruik door fotobewijzen te verstrekken, enz. Wanneer u de foto's en andere functies gebruikt, zullen wij deze informatie niet herkennen; maar wanneer u een probleem met het apparaatgebruik meldt, kunnen wij de foto's/foto's die u uploadt gebruiken om uw probleem te lokaliseren.
U kunt het gebruik van toestemming voor fotoalbums uitschakelen: (“Instellingen - Privacy instellingen - Albumtoegang in-/uitschakelen”, dit kan verschillen op Android- en Apple-apparaten)

4) Aanvullende diensten met betrekking tot microfoon gebaseerde diensten:

U kunt de microfoon gebruiken om spraakinformatie te verzenden nadat u de microfoontoestemming hebt ingeschakeld, zoals video's opnemen, de spraak assistent wekken, enz. Voor deze functies verzamelen wij uw stemgegevens om uw commando te herkennen. Houd er rekening mee dat zelfs als u ermee heeft ingestemd om de microfoontoestemming in te schakelen, wij alleen spraakinformatie via de microfoon zullen verkrijgen wanneer u vrijwillig de microfoon in de App activeert.
U kunt het gebruik van de microfoontoestemming uitschakelen (“Instellingen - Privacy instellingen - Microfoontoegang in-/uitschakelen”, dit kan verschillen op Android- en Apple-apparaten).

5) Extra services gebaseerd op opslagmachtigingen (Android):

Het doel is om de stabiele werking van de App te garanderen door gebruik te maken van de opslagtoestemming. Nadat u toestemming hebt gegeven of aangegeven om de opslag van uw mobiele apparaat te lezen/schrijven, zullen wij foto's, bestanden, crash log informatie en andere noodzakelijke informatie van de opslag van uw mobiele apparaat openen om u functies te bieden, zoals informatiepublicaties, of de crash log informatie lokaal opslaan.

U kunt het gebruik van opslagtoegang uitschakelen (“Instellingen - Privacy instellingen - Opslagtoegang in-/uitschakelen”, dit kan verschillen op Android- en Apple-apparaten).

6) Extra services op basis van aanmeldingsrechten:

De reden waarom wij u om toestemming vragen is om u meldingen te sturen over het gebruik van de Smart Devices of Diensten, vooral als u beveiligingsdiensten hebt aangeschaft en u een waarschuwing of bericht nodig hebt zodat u de real-time status kunt vastleggen.

U kunt het gebruik van app-meldingen uitschakelen: ("Instellingen - Meldingsinstellingen" gebruik de tuimelschakelaar om de verschillende app-meldingen uit te schakelen, dit kan verschillen op Android- en Apple-apparaten)

7) Extra services op basis van machtigingen voor Waarschuwingsvenster:

U kunt ervoor kiezen om een camera in de App te binden en de App te vragen om het real-time beeld van de camera in een apart venster weer te geven.
U kunt het gebruik van informatie in het waarschuwingsvenster uitschakelen: ("Instellingen - App Instellingen - Selecteer de Meaco App - Schakel waarschuwingen in/uit", dit kan op Android- en Apple-toestellen anders zijn).

8) Extra services gebaseerd op Bluetooth-machtigingen:

U kunt Bluetooth-functies inschakelen nadat u de toestemming hebt ingeschakeld, waaronder het besturen van Smart Devices, het verkrijgen van de status van Smart Devices en het ontdekken en configureren van Smart Devices. Bij deze functies communiceren wij via Bluetooth met Smart Devices. Houd er rekening mee dat zelfs als u toestemming hebt gegeven om Bluetooth in te schakelen, wij Bluetooth alleen in deze scenario's voor communicatie zullen gebruiken: apparaat status weergeven op de startpagina en het Smart Device-paneel; apparaat bediening uitvoeren op de startpagina en het Smart Device-paneel; Smart Devices ontdekken op de startpagina en de pagina Apparaat toevoegen, Smart Device-distributienetwerk.

U kunt het gebruik van Bluetooth uitschakelen via (“Instellingen - Connectiviteitsinstellingen - Bluetooth verbreken of in-/uitschakelen”, dit kan anders zijn op Android- en Apple-apparaten).

9)Aanvullende diensten op basis van HomeKit-toestemming (iOS):

Na het inschakelen van HomeKit-machtigingen kunt u gerelateerde functies inschakelen, waaronder het ontdekken van Smart Devices, het inschakelen van Smart Device-netwerkconfiguratie, het besturen van Smart Devices en het controleren van de apparaat status. Onder deze functies zullen wij gegevens verwerken met de "Home" App die met het iOS-systeem wordt meegeleverd via HomeKit. Houd er rekening mee dat zelfs als u hebt ingestemd met het inschakelen van de HomeKit-toestemming, wij deze alleen in deze scenario's zullen gebruiken: op de startpagina, om HomeKit-apparaten te ontdekken, HomeKit-apparaatnetwerkconfiguratie; in "Instellingen - HomeKit" voor het ontdekken van HomeKit-apparaten, HomeKit-apparaatnetwerkconfiguratie.

U kunt het gebruik van HomeKit-machtigingen uitschakelen via (“Instellingen - Privacy instellingen - HomeKit-machtigingen in-/uitschakelen”).

Houd er rekening mee dat als u een van de bovenstaande toestemmingen inschakelt, u ons toestemming geeft om relevante persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken om u de overeenkomstige diensten te leveren. Zodra u een van de toestemmingen uitschakelt, gaan wij niet langer door met het verzamelen van Persoonsgegevens op basis van de betreffende toestemmingen, en kunnen de betreffende functies worden beëindigd. Uw beslissing om de toestemming uit te schakelen heeft echter geen invloed op het eerdere verzamelen en gebruiken van informatie op basis van uw toestemming.

2. Informatie die we automatisch verzamelen

Informatie over mobiele apparaten: Om de normale werking van onze diensten te bieden en te onderhouden, om onze diensten te verbeteren en te optimaliseren en ook om de veiligheid van uw account te beschermen, verzamelen wij automatisch informatie over uw mobiele apparaat wanneer u de app gebruikt. Dit kan zijn: het modelnummer van het mobiele apparaat, het IP-adres, informatie over de draadloze verbinding, het type en de versie van het besturingssysteem, het versienummer van de applicatie, de identificatiecode van pushmeldingen, logbestanden en informatie over het mobiele netwerk. Ondertussen verzamelen we ook uw softwareversienummer. Om de veiligheid van de besturingsomgeving te garanderen of om diensten te verlenen, verzamelen wij informatie over de geïnstalleerde mobiele toepassingen en andere software die u gebruikt.
Gebruiksgegevens: Tijdens uw interactie met de app verzamelen wij automatisch gebruiksgegevens met betrekking tot bezoeken, klikken, downloads, verzonden/ontvangen berichten en ander gebruik van onze diensten.

Log Informatie: Wanneer u de App gebruikt kunnen, om uw gebruikerservaring te verbeteren, het systeem en uitzonderingslog worden geüpload, met inbegrip van uw IP-adres, taalvoorkeurinstelling, versie van het besturingssysteem, datum of tijd van toegang, zodat wij problemen gemakkelijker en nauwkeuriger kunnen identificeren en u kunnen helpen deze tijdig op te lossen.

Houd er rekening mee dat wij een specifiek individu niet kunnen identificeren aan de hand van apparaat informatie of loggegevens alleen. Als deze soorten niet-persoonlijke informatie echter, in combinatie met andere informatie, gebruikt kunnen worden om een specifiek individu te identificeren, wordt dergelijke informatie behandeld als Persoonsgegevens. Tenzij wij uw toestemming hebben verkregen of tenzij anders bepaald door de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, zullen wij dergelijke informatie samenvoegen of anonimiseren.

3. Informatie over slimme apparaten:

Basisinformatie van Smart Devices: Wanneer u uw Smart Devices met de Diensten verbindt, kunnen wij basisinformatie over uw Smart Devices verzamelen, zoals apparaat naam, apparaat-ID, online status, activeringstijd, firmwareversie en upgrade-informatie.

Informatie die wordt verzameld tijdens het verbinden met een Smart Device: Op basis van het type Smart Device waarmee u verbinding moet maken, omvat de verzamelde basisinformatie: Wi-Fi-informatie, MAC-adres van het apparaat, enz.

Informatie gerapporteerd door Smart Devices: Afhankelijk van de verschillende Smart Devices die u kiest om met onze Producten of Diensten te verbinden, kunnen wij verschillende informatie verzamelen die door uw Smart Devices wordt gerapporteerd.

Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor wij informatie over u kunnen verwerken zijn de volgende:

U van onze Diensten voorzien: Wij verwerken uw accountgegevens, informatie over mobiele apparaten, gebruiksgegevens, locatie-informatie en Smart Device-gerelateerde informatie om u de Diensten te leveren die u hebt aangevraagd. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van onze overeenkomst met u in overeenstemming met dit privacybeleid.

Onze Diensten verbeteren: Wij verwerken uw mobiele apparaat informatie, gebruiksgegevens, locatie-informatie en Smart Device gerelateerde informatie om de functies en veiligheid van de Services te garanderen, om de Services te ontwikkelen en te verbeteren, om de efficiëntie van onze activiteiten te analyseren en om frauduleus of ongepast gebruik te voorkomen en op te sporen. De wettelijke basis voor deze verwerking is het uitvoeren van onze overeenkomst met u volgens onze App Gebruiks- en Serviceovereenkomst.
Niet-marketingcommunicatie: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om u belangrijke informatie te sturen over de Diensten, wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleidsregels en/of andere administratieve informatie. Tegelijkertijd sturen wij u ook meldingen met betrekking tot de diensten die u hebt aangeschaft, zoals waarschuwingsdiensten. U kunt de “App Melding” in de App controleren en beheren (“Mij > Berichtencentrum > Meldingen > Instellingen voor meldingen”, dit kan verschillen op Android en Apple apparaten). Wanneer u besluit om de Meldingen functie niet in te schakelen, zullen wij uw gegevens niet langer voor dit doel verwerken. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van onze overeenkomst met u volgens onze Gebruikers- en Serviceovereenkomst.

Gegevensanalyse: Om het gebruik van de producten die wij leveren te analyseren en uw gebruikerservaring te verbeteren, zullen wij de gegevens analyseren die u ons verstrekt, a) wij moeten uw problemen controleren wanneer u problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, onder dergelijke omstandigheden kunt u zich mogelijk niet afmelden omdat dit in hoge mate betrekking heeft op uw functionaliteiten en de kwaliteit van het gebruik van ons product en onze service, en b) gegevens analyseren over hoe u omgaat met het product of in bepaalde scenario's zodat u beter kunt genieten van het gemak dat onze diensten u bieden, onder dergelijke omstandigheden, als u niet akkoord gaat met gegevensanalyse van uw gegevens, kunt u de privacy-instellingen van App (“Mijn > Instellingen > Privacy Instellingen > Service Onderhoud en Verbetering”, dit kan verschillend zijn op Android en Apple apparaten) om uw keuze uit te schakelen. De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

Marketingcommunicatie en personalisatie: Wij kunnen uw accountgegevens, gebruiksgegevens en apparaat informatie verwerken om het productontwerp te personaliseren en om u diensten te leveren die op u zijn afgestemd, zoals het aanbevelen en weergeven van informatie en advertenties met betrekking tot producten die voor u geschikt zijn, en om u uit te nodigen deel te nemen aan onderzoeken met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Als u niet toestaat dat wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken voor personalisatie, kunt u zich hiervoor afmelden wanneer u de App opent, of door uw voorkeuren te wijzigen in de “Privacy Instellingen” (“Mij> Instellingen > Privacy Instellingen > Personalisatie”, dit kan verschillend zijn op Android en Apple apparaten) in de App. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.

Naleving van de wet. Wij geven informatie vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of als wij te goeder trouw geloven dat dergelijk gebruik redelijkerwijs noodzakelijk is om:

`● Te voldoen aan een wettelijke verplichting, proces of verzoek;
`● Onze Gebruikersovereenkomst en andere overeenkomsten, beleidsregels en normen afdwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan;
`● De rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, een derde partij of het publiek te beschermen zoals vereist of toegestaan door de wet; of
`● Beveiligings-, fraude- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

Als er een wijziging is in de doeleinden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, zullen wij u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze website van dergelijke wijzigingen van doeleinden, en de keuzes die u kunt hebben met betrekking tot uw Persoonsgegevens.


Met wie delen wij Persoonsgegevens?


Op de Meaco App delen wij alleen Persoonsgegevens op manieren waarover wij u informeren. Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen volgens ons Privacybeleid.
Internationale overdracht van verzamelde informatie


Meaco zal voldoen aan de toepasselijke vereisten inzake gegevenslokalisatie in overeenkomstige rechtsgebieden met betrekking tot de opslag van gegevens. Om onze activiteiten te vergemakkelijken, kunnen wij uw Persoonsgegevens overdragen, opslaan en verwerken in andere rechtsgebieden dan waar u woont. De wetten in deze landen kunnen verschillen van de wetten die van toepassing zijn op het land waar u woont. Wanneer wij dit doen, zullen wij ervoor zorgen dat er een adequaat beschermingsniveau wordt geboden voor de informatie door gebruik te maken van een of meer van de volgende benaderingen:


Overeenkomst op basis van goedgekeurde standaardcontractbepalingen van de EU per GDPR Art. 46. Voor meer informatie, zie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.


Als u meer informatie wenst over de waarborgen die wij hanteren, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen zoals beschreven in dit Privacybeleid.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens


Wij respecteren uw rechten en controle over uw Persoonlijke Gegevens. U kunt elk van de volgende rechten in het Privacybeleid uitoefenen met betrekking tot onze website, met onze app. Neem voor vragen hierover contact met ons op.


Houd er rekening mee dat wij u om veiligheidsredenen kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij verdere actie ondernemen met betrekking tot uw verzoek.
Intrekking van toestemming:


Voor privacy toestemmingen die via de systeeminstellingen van het apparaat zijn verkregen, kan uw toestemming worden ingetrokken door de toestemmingen van het apparaat te wijzigen, waaronder Bevestigen: locatie, camera, fotoalbum (fotobibliotheek/videobibliotheek), microfoon, Bluetooth-instellingen, meldingsinstellingen en andere gerelateerde functies;


U kunt de niet-marketingcommunicatie uitschakelen via “Mij > Berichtencentrum > Instellingen voor meldingen”;
U kunt de functies voor gegevensanalyse uitschakelen via “Mij > Instellingen > Privacy instellingen”;
U kunt de functie Personalisatie uitschakelen via “Mij > Instellingen > Privacy instellingen > Personalisatie”;
Ontkoppel het Smart Device via de App, en de informatie met betrekking tot het Smart Device zal niet worden verzameld;
Als u het product gebruikt in de “Probeer nu”-modus en bepaalde locatie-instellingen voor bepaalde slimme scènes niet inschakelt, zullen wij geen Persoonlijke Gegevens over u verzamelen;

Wanneer u uw toestemming of machtiging intrekt, zijn wij mogelijk niet in staat om u dienovereenkomstig bepaalde producten of diensten te blijven leveren. Het intrekken van uw toestemming of autorisatie heeft echter geen invloed op de verwerking van persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming vóór de intrekking.


Over het verwijderen van de account: U vindt de functie Verwijderen via “Mij > Instellingen > Account en beveiliging > Account verwijderen” (Account deactiveren)


Veiligheidsmaatregelen


Wij gebruiken commercieel redelijke fysieke, administratieve en technische beveiligingen om de integriteit en veiligheid van uw Persoonsgegevens te bewaren. Meaco biedt verschillende beveiligingsstrategieën om de gegevens van gebruiker en apparaat effectief te beveiligen. Wat de toegang tot het apparaat betreft, worden de eigen algoritmen van Meaco gebruikt om gegevensisolatie, toegangsverificatie en het aanvragen van autorisatie te verzekeren. Wat betreft datacommunicatie wordt communicatie met behulp van beveiligingsalgoritmen en transmissiecoderingsprotocollen en informatiecoderingstransmissie op commercieel niveau op basis van dynamische sleutels ondersteund. Wat betreft gegevensverwerking worden strenge gegevensfiltering en -validatie en volledige gegevenscontrole toegepast. Wat betreft gegevensopslag, wordt alle vertrouwelijke informatie van gebruikers veilig gecodeerd opgeslagen. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u uw wachtwoord of telefoon met iemand hebt gedeeld), kunt u ons onmiddellijk van het probleem op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar customerservice@meaco.com.

Wij bieden ondersteuning en updates tot 01/01/2030.


Bewaren van gegevens


Wij verwerken uw Persoonsgegevens gedurende de minimale periode die nodig is voor de doeleinden die in dit Beleid uiteengezet worden, tenzij er een specifieke wettelijke vereiste voor ons is om de gegevens langer te bewaren. Wij bepalen de geschikte bewaarperiode op basis van de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van uw Persoonsgegevens, en na afloop van de bewaarperiode zullen wij uw Persoonsgegevens vernietigen.


Zolang u ons nodig hebt om de producten en diensten te leveren die u van ons vraagt, zoals bepaald in de Gebruikers- en Serviceovereenkomst


Persoonsgegevens worden niet langer bewaard wanneer u verzoekt om uw Persoonsgegevens te verwijderen, wij zullen de taak dienovereenkomstig voltooien.
Wanneer wij om technische redenen niet in staat zijn om dit te doen, zullen wij ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen om verder dergelijk gebruik van uw Persoonsgegevens te voorkomen.


Openbaarmaking van kwetsbaarheden


Als u denkt dat u een beveiligingslek hebt gevonden, stuur uw rapport dan naar ons op door een e-mail te sturen naar website@meaco.com.
Vermeld in uw rapport details over:


` De website, het IP-adres of de pagina waarop de kwetsbaarheid kan worden waargenomen

● Een korte beschrijving van het type kwetsbaarheid, bijvoorbeeld "XSS-kwetsbaarheid".
● Stappen om te reproduceren. Deze moeten een goedaardig, niet-destructief conceptbewijs zijn. Dit helpt ervoor te zorgen dat de melding snel en nauwkeurig kan worden opgevolgd. Het vermindert ook de kans op dubbele meldingen of kwaadwillige uitbuiting van sommige kwetsbaarheden, zoals sub-domain takeovers.


Nadat u uw melding hebt ingediend, zullen wij op uw melding reageren en ernaar streven om uw melding binnen 10 werkdagen te behandelen. We streven er ook naar om u op de hoogte te houden van onze voortgang.


De prioriteit voor herstel wordt bepaald door te kijken naar de impact, de ernst en de complexiteit van de lek. Rapporten over kwetsbaarheden kunnen enige tijd in beslag nemen om op te volgen of aan te pakken. Hierdoor kunnen onze teams zich richten op het herstel. Wij laten u weten wanneer de gemelde kwetsbaarheid is verholpen.


Let op: u moet zich altijd houden aan de regels voor gegevensbescherming en mag de privacy van de gebruikers, medewerkers, contractanten, diensten of systemen van de Organisatie niet schenden. U mag bijvoorbeeld geen gegevens die u uit de systemen of diensten hebt gehaald, delen, opnieuw distribueren of niet goed beveiligen. U moet ook alle gegevens die u tijdens uw onderzoek hebt opgevraagd, veilig verwijderen zodra deze niet langer nodig zijn of binnen 1 maand nadat de kwetsbaarheid is verholpen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet (of zoals anderszins vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming).


VRAGEN, VERZOEKEN OF ZORGEN


Voor het uitoefenen van alle relevante rechten, vragen of klachten met betrekking tot dit beleid of enige andere gegevensbeschermingskwestie tussen u en ons, kunt u in eerste instantie contact met ons opnemen via customerservice@meaco.com.


Als dit uw klacht niet naar tevredenheid oplost, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioners Office op 03031231113 of via e-mail https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ of bij het Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Engeland, V.K.


Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
Janvier,Février,Mars,Avril,Mai,Juin,Juillet,Août,Septembre,Octobre,Novembre,Décembre
Articles en stock insuffisant. Plus que [max] en stock.
Panier d'achat

Votre panier est vide.