Integritetspolicy (App)

Meacos mobilapplikation eller "app"


Innan du använder våra produkter bör du noggrant läsa igenom denna policy och förstå våra syften och metoder för insamling, behandling av dina personuppgifter, inklusive hur vi använder, lagrar, delar och överför personuppgifter. I policyn hittar du också sätt att utöva dina rättigheter att få tillgång till, uppdatera, radera eller skydda dina personuppgifter.

När du accepterar denna policy när du registrerar dig med dina personuppgifter, eller om du börjar använda våra produkter och inte uttryckligen motsätter dig innehållet i denna policy, anser vi att du till fullo förstår och samtycker till denna policy. Om du har några frågor angående denna policy, tveka inte att kontakta oss.


För andra mobilapplikationer som drivs av Meaco kontrollerar våra kunder alla personuppgifter som samlas in via våra produkter. Vi samlar in informationen under ledning av våra klienter och behandlingen av sådan information ska begränsas till syftet att tillhandahålla den tjänst som våra klienter har anlitat oss för. Om du är kund hos en av våra klienter och inte längre vill bli kontaktad av en av våra klienter som använder vår tjänst, vänligen kontakta klienten som du interagerar med direkt.


Definition


I denna policy betyder personuppgifter information som genereras, samlas in, registreras och/eller lagras, elektroniskt eller på annat sätt, som kan användas för att identifiera en individ eller återspegla en individs aktivitet, antingen från den informationen ensam eller från den informationen och annan information vi har tillgång till om den individen.

Personkänsliga uppgifter inkluderar personlig biometrisk information, kommunikationsregister och innehåll, hälsoinformation, transaktionsinformation och exakt platsinformation. När vi samlar in personuppgifter från dig kommer vi att generera ett uttryckligt meddelande om ditt samtycke innan vi samlar in dessa uppgifter.


Smarta enheter avser de datorenheter som produceras eller tillverkas av hårdvarutillverkare, med människa-maskin-gränssnitt och möjlighet att överföra data som ansluts trådlöst till ett nätverk, inklusive: smarta hushållsapparater, smarta bärbara enheter, smarta luftreningsenheter etc.


Appar avser de mobila applikationer som utvecklats av Meaco som ger slutanvändare fjärrkontroll till smarta enheter och med möjlighet att ansluta till leverantörens IoT-plattform.


Vilka personuppgifter samlar vi in?


För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig kommer vi att be dig att tillhandahålla nödvändiga personuppgifter som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kanske vi inte kan förse dig med våra produkter eller tjänster.


1. Information som du frivilligt ger oss


Registrerade kontouppgifter: När du registrerar ett konto hos oss kan vi samla in ditt namn och dina kontaktuppgifter, till exempel din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt användarnamn och dina inloggningsuppgifter. Under din interaktion med våra produkter kan vi ytterligare samla in ditt smeknamn, profilbild, landskod, språkinställningar och tidszoninformation till ditt konto.


Om du godkänner inloggning till produkterna med ett tredjepartskonto kommer vi att få från en sådan tredje part din kontoinformation (såsom porträtt, smeknamn, region, kön etc.) som kan vara bunden till ditt Meaco-konto för snabb inloggning. Vi kommer att säkerställa efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar och förordningar, samt avtal, policyer eller dokumentation som överenskommits med sådan tredje part om delning av personuppgifter, vid behandling av dina personuppgifter.


Om de tjänster du begär eller köper är baserade på ditt konto, gå till registrerings-/inloggningssidan för vägledning.


Feedback: När du använder feedback- och förslagsfunktioner i våra produkter samlar vi in din e-postadress, ditt mobilnummer och ditt feedbackinnehåll för att ta itu med dina problem och lösa enhetsfel i tid.


Information baserad på ytterligare funktioner:


För att kunna erbjuda dig mer bekväma och högkvalitativa tjänster med optimerade användarupplevelser kan vi samla in och använda viss information om du samtycker till att använda ytterligare funktioner i appen. Observera att om du inte tillhandahåller sådan information kan du fortsätta att använda grundläggande tjänster i appen och anslutna smarta enheter, men vissa funktioner baserade på dessa ytterligare funktioner kanske inte är tillgängliga. Dessa ytterligare funktioner kan innefatta:


1) Ytterligare funktioner baserade på platsinformation:


När du aktiverar de platsbaserade funktionerna genom behörighetsinställningar på din mobila enhet samlar vi in och behandlar din platsinformation för att aktivera dessa funktioner, till exempel parkoppling med dina smarta enheter. Vi kan också samla in information om din: a) realtid och exakt plats, till exempel när du väljer att använda automatiseringsscenarierna för att styra dina smarta enheter, eller b) icke-precis geolokalisering när du använder vissa smarta enheter eller tjänsterna.


Baserat på ditt samtycke, när du aktiverar geo-fence-funktionen, kommer din platsinformation att genereras och delas med Google Maps-tjänster. Observera att Google har motsvarande dataskyddsåtgärder, som du kan hänvisa till Googles villkor för databehandling och säkerhet för mer information.


Du kan inaktivera insamling och användning av din platsinformation genom att ändra inställningarna för din mobila enhet ("Inställningar - Sekretessinställningar - Slå på/av platsinformation", detta kan vara annorlunda på Android- och Apple-enheter), varefter vi kommer att upphöra att samla in och använda din platsinformation.


2) Tilläggstjänster baserade på kamera:


Du kan använda kameran för att skanna koden genom att slå på kamerans behörighet att parkoppla med en smart enhet, till exempel för att spela in en video. Observera att även om du har samtyckt till att aktivera kameratillståndet kommer vi endast att få information när du aktivt använder kameran i appen.


Du kan välja bort användning av kameratillstånd ("Inställningar - Sekretessinställningar - Slå på/av kamera", detta kan vara annorlunda på Android- och Apple-enheter.)


3) Ytterligare tjänster för att komma åt och ladda upp bilder/videor baserat på fotoalbum (bildbibliotek/videobibliotek):


Du kan använda den här funktionen för att ladda upp dina foton/bilder/videor efter att du har aktiverat fotoalbumtillståndet, för att realisera funktioner som att ändra avataren, rapportera problem med enhetsanvändning genom att tillhandahålla fotokontroller, etc. När du använder bilderna och andra funktioner kommer vi inte att känna igen denna information; men när du rapporterar ett problem med enhetsanvändning kan vi använda bilderna/bilderna du laddar upp för att hitta ditt problem.


Du kan välja bort användningen av fotoalbumtillstånd: ("Inställningar - Sekretessinställningar - Slå på/av albumåtkomst", detta kan vara annorlunda på Android- och Apple-enheter)


4) Tilläggstjänster relaterade till mikrofonbaserade tjänster:


Du kan använda mikrofonen för att skicka röstinformation efter att du har aktiverat mikrofonbehörigheten, till exempel att spela in videor, väcka röstassistenten etc. För dessa funktioner samlar vi in din röstinformation för att känna igen ditt kommando. Observera att även om du har samtyckt till att aktivera mikrofontillståndet kommer vi endast att få röstinformation via mikrofonen när du frivilligt aktiverar mikrofonen i appen.


Du kan välja bort användningen av mikrofonbehörighet ("Inställningar - Sekretessinställningar - Slå på/av mikrofonåtkomst", detta kan vara annorlunda på Android- och Apple-enheter)


5) Ytterligare tjänster baserade på lagringsbehörigheter (Android):


Syftet är att säkerställa stabil drift av appen genom att utnyttja lagringstillståndet. När du har gett eller angett tillstånd att läsa/skriva din mobila enhets lagring kommer vi att få tillgång till bilder, filer, kraschlogginformation och annan nödvändig information från din mobila enhets lagring för att förse dig med funktioner, till exempel informationspublikationer, eller registrera kraschlogginformationen lokalt.


Du kan välja bort användningen av lagringsbehörighet ("Inställningar - Sekretessinställningar - Slå på/av lagringsåtkomst", detta kan vara annorlunda på Android- och Apple-enheter)


6) Ytterligare tjänster baserade på meddelandebehörigheter:


Anledningen till att vi ber dig om tillstånd är att skicka dig meddelanden om användning av smarta enheter eller tjänster, särskilt om du har köpt säkerhetstjänster och du behöver en varning eller ett meddelande så att du kan fånga realtidsstatusen.


Du kan välja bort användningen av appaviseringar: ("Inställningar - Meddelandeinställningar" använder reglaget för att växla mellan olika appaviseringar i enlighet med detta, detta kan vara annorlunda på Android- och Apple-enheter)


7) Ytterligare tjänster baserade på behörigheter för varningsfönster:


Du kan välja att binda en kamera i appen och kräva att appen visar kamerans realtidsbild i ett separat fönster.


Du kan välja bort användningen av varningsfönsterinformation: ("Inställningar - Appinställningar - Välj Meaco-appen - Slå på/av varningar", detta kan vara annorlunda på Android- och Apple-enheter)


8) Ytterligare tjänster baserade på Bluetooth-behörigheter:


Du kan aktivera Bluetooth-funktioner efter att du har aktiverat behörigheten, inklusive kontroll av smarta enheter, förvärva status för, upptäcka och konfigurera smarta enheter. I dessa funktioner kommer vi att kommunicera med smarta enheter via Bluetooth. Tänk på att även om du har samtyckt till att aktivera Bluetooth-behörigheten kommer vi endast att använda Bluetooth för kommunikation i dessa scenarier: visa enhetsstatus på hemsidan och panelen Smart Device; utföra enhetskontroll på hemsidan och panelen Smart Device; upptäcka Smart Devices på hemsidan och lägg till enhetssidan, Smart Device distributionsnätverk.


Du kan välja bort användning av Bluetooth via ("Inställningar - Anslutningsinställningar - Koppla bort eller slå på/av Bluetooth", detta kan vara annorlunda på Android- och Apple-enheter)


9) Ytterligare tjänster baserade på HomeKit-behörighet (iOS):


Du kan aktivera relaterade funktioner efter att ha aktiverat HomeKit-behörigheter, inklusive att upptäcka smarta enheter, aktivera nätverkskonfiguration för smarta enheter, styra smarta enheter och kontrollera enhetsstatus. Bland dessa funktioner kommer vi att behandla data med "Hem" -appen som följer med iOS-systemet via HomeKit. Tänk på att även om du har samtyckt till att aktivera HomeKit-behörigheten kommer vi bara att använda den i dessa scenarier: på hemsidan, för att upptäcka HomeKit-enheter, HomeKit-enhetens nätverkskonfiguration; i "Inställningar - HomeKit" för att upptäcka HomeKit-enheter, HomeKit-enhetens nätverkskonfiguration.


Du kan välja bort användningen av HomeKit-behörighet via ("Inställningar - Sekretessinställningar - Slå på/av HomeKit-behörigheter").


Observera att om du aktiverar någon av ovanstående behörigheter godkänner du att vi samlar in och använder relevant personlig information för att förse dig med motsvarande tjänster. När du stänger av någon av behörigheterna kommer vi inte längre att fortsätta att samla in personuppgifter baserat på motsvarande behörigheter, och de relaterade funktionerna kan avslutas. Ditt beslut att stänga av tillståndet kommer dock inte att påverka den tidigare insamlingen och användningen av information baserat på ditt tillstånd.


2. Information som vi samlar in automatiskt


Information om mobila enheter: För att tillhandahålla och upprätthålla den normala driften av våra tjänster, för att förbättra och optimera våra tjänster och även skydda ditt kontos säkerhet, samlar vi automatiskt in information om mobila enheter när du använder appen. Detta kan inkludera: modellnummer för mobilenhet, IP-adress, information om trådlös anslutning, typ och version av operativsystemet, applikationsversionsnummer, push-meddelandeidentifierare, loggfiler och mobilnätverksinformation. Under tiden kommer vi också att samla in versionsnumret hos din programvara. För att säkerställa säkerheten i driftsmiljön eller för att tillhandahålla tjänster samlar vi in information om de installerade mobilapplikationerna och annan programvara du använder.


Användningsdata: Under din interaktion med appen samlar vi automatiskt in användningsdata om besök, klick, nedladdningar, meddelanden som skickas/tas emot och annan användning av våra tjänster.


Logginformation: När du använder appen, för att förbättra din användarupplevelse, kan system- och undantagsloggen laddas upp, inklusive din IP-adress, språkinställning, operativsystemversion, datum eller tid för åtkomst, så att vi kan underlätta och exakt identifiera problem och hjälpa dig att lösa dem i tid.


Observera att vi inte kan identifiera en specifik individ genom att använda enhetsinformation eller logginformation ensam. Men om dessa typer av icke-personlig information, i kombination med annan information, kan användas för att identifiera en viss individ, kommer sådan information att behandlas som personuppgifter. Om vi inte har fått ditt samtycke eller om inte annat anges i lagar och förordningar om dataskydd, kommer vi att aggregera eller anonymisera sådan information.


3. Relaterad information för Smart-enheter:


Grundläggande information om smarta enheter: När du ansluter dina smarta enheter till tjänsterna kan vi samla in grundläggande information om dina smarta enheter som enhetsnamn, enhets-ID, onlinestatus, aktiveringstid, programvaruversion och uppgraderingsinformation.


Information som samlas in under processen för att ansluta till en smart enhet: Baserat på vilken typ av smart enhet du behöver ansluta inkluderar den grundläggande informationen: Wi-Fi-information, enhetens MAC-adress etc.


Information som rapporteras av smarta enheter: Beroende på de olika smarta enheter du väljer att ansluta till våra produkter eller tjänster kan vi samla in olika uppgifter som rapporteras av dina smarta enheter.


Syften och rättslig grund för behandling av personuppgifter


Syftet med vilken vi kan behandla information om dig är följande:


Förse dig med våra tjänster: Vi behandlar dina kontouppgifter, information om mobila enheter, användningsdata, platsinformation och information om smarta enheter för att förse dig med de tjänster du har begärt. Den rättsliga grunden för denna behandling är att utföra vårt avtal med dig enligt denna integritetspolicy.


Förbättra våra tjänster: Vi behandlar din mobila enhetsinformation, användningsdata, platsinformation och information relaterad till smarta enheter för att säkerställa tjänsternas funktioner och säkerhet, för att utveckla och förbättra tjänsterna, för att analysera effektiviteten i vår verksamhet och för att förhindra och spåra bedräglig eller olämplig användning. Den rättsliga grunden för denna behandling är att utföra vårt avtal med dig enligt vårt användar- och serviceavtal för appen.


Icke-marknadsföringskommunikation: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka dig viktig information om tjänsterna, ändringar i våra villkor och policyer och/eller annan administrativ information. Samtidigt kommer vi också skicka meddelande till dig relaterade till de tjänster du har köpt, till exempel varningstjänster. Du kan kontrollera och hantera "Appavisering" i appen ("Jag > Meddelandecenter > Inställningar > Aviseringsinställningar", detta kan vara annorlunda på Android- och Apple-enheter). När du bestämmer dig för att inte aktivera aviseringsfunktionen kommer vi inte längre att behandla din information för sådant ändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är att utföra vårt avtal med dig enligt vårt användar- och serviceavtal.


Dataanalys: För att analysera användningen av de produkter vi tillhandahåller och förbättra din användarupplevelse kommer vi att analysera de data du tillhandahåller oss, a) vi måste kontrollera dina problem när du stöter på några fel under användningen av produkten, under sådana omständigheter kanske du inte kan välja bort eftersom det är mycket relaterat till dina funktioner och kvaliteten på användningen av vår produkt och tjänst, och b) analysera data om hur du interagerar med produkten eller under särskilda scenarier så att du bättre kan njuta av bekvämligheten med våra tjänster, under sådana omständigheter, om du inte samtycker till dataanalys av dina data kan du ange sekretessinställningarna i appen ("Mina > Inställningar > Sekretessinställningar > Dataanalys", detta kan vara annorlunda på Android- och Apple-enheter) för att välja bort ditt val. Den rättsliga grunden för sådan behandling är baserat på ditt samtycke.


Marknadsföringskommunikation och anpassning: Vi kan behandla dina kontouppgifter, användningsdata, enhetsinformation för att anpassa produktdesignen och för att förse dig med tjänster som är skräddarsydda för dig, till exempel att rekommendera och visa information och annonser om produkter som passar dig och att bjuda in dig att delta i undersökningar som rör din användning av tjänsterna. Om du inte tillåter oss att behandla dina personuppgifter för anpassning kan du välja bort detta när du går in i appen, eller genom att ändra dina inställningar i "Sekretessinställningar" ("Jag> Inställningar > Sekretessinställningar > Anpassning", detta kan vara annorlunda på Android- och Apple-enheter) i appen. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke.


Efterlevnad av gällande lag. Vi lämnar ut information om vi är lagligen skyldiga att göra det, eller om vi har goda skäl att tro att sådan användning är rimligen nödvändig för att:

efterleva en rättslig skyldighet, process eller begäran;


genomdriva vårt användaravtal och andra avtal, policyer och standarder, inklusive utredning av eventuella överträdelser därav;


skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för oss, våra användare, en tredje part eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag; eller

upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med säkerhet, bedrägeri eller tekniska problem.


Om det sker någon förändring i syftena för behandling av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om sådana ändringar via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår webbplats om sådana ändringar av syften och val du kan ha angående dina personuppgifter.


Vem delar vi dina personuppgifter med?


I Meaco-appen delar vi endast personuppgifter på sätt som vi berättar om. Vi kan dela dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy.

Internationell överföring av insamlad information


Meaco kommer att följa tillämpliga datalokaliseringskrav i motsvarande jurisdiktioner med avseende på lagring av data. För att underlätta vår verksamhet kan vi överföra, lagra och behandla dina personuppgifter i andra jurisdiktioner än där du bor. Lagar i dessa länder kan skilja sig från de lagar som gäller för ditt bosättningsland. När vi gör det kommer vi att se till att en adekvat skyddsnivå tillhandahålls för informationen genom att använda ett eller flera av följande tillvägagångssätt:


Avtal på grundval av godkända EU-standardavtalsklausuler enligt GDPR artikel 46. För mer information, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Om du vill ha mer information om de skyddsåtgärder vi har på plats kan du kontakta oss direkt enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Vi respekterar dina rättigheter och kontroll över dina personuppgifter. Du kan utöva någon av följande rättigheter som visas i sekretesspolicyn för vår webbplats, med vår app. För eventuella frågor om detta, vänligen kontakta oss.

Observera att vi av säkerhetsskäl kan be dig att verifiera din identitet innan vi vidtar ytterligare åtgärder på din begäran.


Återkallelse av samtycke:


För sekretessbehörigheter som förvärvats genom enhetens systeminställningar kan ditt samtycke återkallas genom att ändra enhetsbehörigheter, inklusive Bekräfta: plats, kamera, fotoalbum (bildbibliotek/videobibliotek), mikrofon, Bluetooth-inställningar, meddelandeinställningar och andra relaterade funktioner;

Du kan välja bort icke-marknadsföringskommunikation via "Jag > Meddelandecenter > Meddelandeinställningar";

Du kan välja bort dataanalysfunktionerna via "Jag > Inställningar > Sekretessinställningar";

Du kan välja bort anpassningsfunktionen via "Jag > Inställningar > Sekretessinställningar > Anpassning";

Koppla från den smarta enheten via appen, och informationen relaterad till den smarta enheten kommer inte att samlas in;

Genom att använda produkten med "Prova nu" -läget och inte aktivera vissa platsinställningar för en viss smart scen samlar vi inte in några personuppgifter om dig;

När du återkallar ditt samtycke eller tillstånd kanske vi inte kan fortsätta att förse dig med vissa produkter eller tjänster på motsvarande sätt. Ditt återkallande av ditt samtycke eller tillstånd kommer dock inte att påverka behandlingen av personuppgifter baserat på ditt samtycke före återkallandet.


Om radering av kontot: Du hittar Radera-funktionen via "Jag > Inställningar > Konto och säkerhet > Radera konto" (Inaktivera konto)


Säkerhetsåtgärder


Vi använder kommersiellt rimliga fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att bevara integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Meaco tillhandahåller olika säkerhetsstrategier för att effektivt säkerställa datasäkerhet för användare och enhet. När det gäller enhetsåtkomst används Meacos proprietära algoritmer för att säkerställa dataisolering, åtkomstautentisering och ansökan om auktorisering. När det gäller datakommunikation stöds kommunikation med hjälp av säkerhetsalgoritmer och överföringskrypteringsprotokoll och överföring av informationskryptering på kommersiell nivå baserat på dynamiska nycklar. När det gäller databehandling tillämpas strikt datafiltrering och validering och fullständig datarevision. När det gäller datalagring kommer all konfidentiell information om användare att krypteras säkert för lagring. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du har delat ditt lösenord eller telefon med någon) kan du omedelbart meddela oss om problemet genom att mejla oss på customerservice@meaco.com.


Vi kan erbjuda support och uppdateringar fram till 01/01/2030.


Datalagring


Vi behandlar dina personuppgifter under den minsta period som är nödvändig för de ändamål som anges i denna policy, såvida det inte finns ett specifikt rättsligt krav på att vi behåller uppgifterna under en längre lagringsperiod. Vi fastställer lämplig lagringsperiod baserat på mängden, arten och känsligheten av dina personuppgifter, och efter lagringsperiodens slut kommer vi att förstöra dina personuppgifter.


Så länge du kräver att vi uppfyller de produkter och tjänster du begär av oss enligt definitionen i användar- och serviceavtalet


Personuppgifter kommer inte längre att behållas när du begär att vi tar bort dina personuppgifter, vi kommer följaktligen att slutföra uppgiften.


När vi inte kan göra det av tekniska skäl kommer vi att se till att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare sådan användning av dina personuppgifter.


Upplysningar om sårbarhet


Om du tror att du har hittat ett säkerhetsproblem ska du skicka in din rapport till oss via e-post till website@meaco.com.


I din rapport ska du inkludera uppgifter om:

● webbplatsen, IP-adressen eller sidan där sårbarheten kan observeras

● en kort beskrivning av typen av sårbarhet, till exempel; "XSS-sårbarhet".

● steg för att reproducera. Dessa bör vara ett godartat, icke-förstörande konceptbevis. Detta hjälper till att säkerställa att rapporten kan hanteras snabbt och korrekt. Det minskar också sannolikheten för dubbla rapporter eller skadligt utnyttjande av vissa sårbarheter, till exempel övertagande av underdomäner.

När du har skickat in din rapport kommer vi att svara på din rapport och sträva efter att utvärdera din rapport inom 10 arbetsdagar. Vi strävar också efter att hålla dig informerad om våra framsteg.


Prioritet för sanering bedöms genom att titta på påverkan, svårighetsgrad och exploateringskomplexitet. Sårbarhetsrapporter kan ta lite tid att bedöma eller ta itu med. Detta gör det möjligt för våra team att fokusera på saneringen. Vi meddelar dig när den rapporterade sårbarheten har åtgärdats.


Observera: du måste alltid följa dataskyddsreglerna och får inte kränka integriteten för organisationens användare, personal, entreprenörer, tjänster eller system. Du får till exempel inte dela, omfördela eller misslyckas med att korrekt säkra data som hämtas från systemen eller tjänsterna. Du måste också säkert radera alla data som hämtas under din forskning så snart det inte längre behövs eller inom 1 månad efter att sårbarheten har åtgärdats, beroende på vilket som inträffar först (eller som annars krävs enligt dataskyddslagstiftningen).


FRÅGOR, FÖRFRÅGNINGAR ELLER PROBLEM

För att utöva alla relevanta rättigheter, frågor eller klagomål i samband med denna policy eller någon annan dataskyddsfråga mellan dig och oss, vänligen kontakta oss i första hand via customerservice@meaco.com.


Om detta inte löser ditt klagomål till din belåtenhet har du rätt att lämna in ett klagomål till Information Commissioners Office på 03031231113 eller via e-post https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ eller till Information Commissioner 's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, England, U.K.


Sonntag,Montag,Dienstag,Mittwoch,Donnerstag,Freitag,Samstag
Januar,Februar,März,April,Mai,Juni,Juli,August,September,Oktober,November,Dezember
Nicht genügend Artikel verfügbar. Nur noch [max] übrig.
Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.