App Privacy Policy - NO: Personvernerklæring – Meaco DE GmbH

Personvernerklæring (App)

Meacos mobilapplikasjon eller «app»


Før du bruker våre produkter, les nøye gjennom disse retningslinjene og forstå vårt formål og praksis for innsamling og behandling av dine personopplysninger, inkludert hvordan vi bruker, lagrer, deler og overfører personopplysninger. I retningslinjene finner du også måter å utøve dine rettigheter til innsyn, retting, sletting eller begrensning av egne personopplysninger.


Du godtar disse retningslinjene når du registrerer deg med dine personopplysninger, eller hvis du begynner å bruke våre produkter og ikke uttrykkelig motsetter deg innholdet i disse retningslinjene, vil vi vurdere at du fullt ut forstår og godtar disse retningslinjene. Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har spørsmål angående disse retningslinjene.


For mobilapplikasjoner av andre varemerker som drives av Meaco, kontrollerer våre kunder alle personopplysningene som samles inn gjennom våre produkter. Vi henter inn opplysninger under ledelse av våre klienter, og behandlingen av slik informasjon skal begrenses til det formål å levere tjenesten som forventes av klientene. Hvis du er kunde hos en av våre klienter, og ikke lenger ønsker å bli kontaktet av en av våre klienter som bruker vår tjeneste, ta kontakt klienten du samhandler med direkte.


Definisjon


I disse retningslinjene, betyr personopplysninger informasjon som genereres, samles inn, registreres og/eller lagres, elektronisk eller på annen måte, som kan brukes til å identifisere en person eller gjenspeile aktiviteten til en person, enten fra disse opplysningene alene, eller fra den informasjonen og annen informasjon vi har tilgang til om den gitte personen.


Sensitive personopplysninger inkluderer personlig biometrisk informasjon, kommunikasjonsinnlegg og innhold, helseinformasjon, transaksjonsinformasjon og nøyaktig stedsinformasjon. Når vi samler inn personopplysninger fra deg, generer vi et eksplisitt varsel om ditt samtykke før vi innhenter disse opplysningene.


Smartenheter refererer til dataenheter produsert eller produsert av maskinvareprodusenter, med menneske-maskin-grensesnitt og muligheten til å overføre data som kobles trådløst til et nettverk, inkludert: smarte husholdningsapparater, smarte bærbare enheter, smartenheter til luftrensing, osv.


Apper refererer til mobilapplikasjoner utviklet av Meaco som gir sluttbrukere fjernkontroll til smartenheter og muligheten til å koble til leverandørens IoT-plattform.


Hvilke personopplysninger samler vi inn?


For å kunne levere tjenestene våre til deg, ber vi om personopplysninger som er nødvendige for å levere disse tjenestene. Hvis du ikke oppgir personopplysningene, kan det hende at vi ikke kan levere produktene eller tjenestene våre til deg.


1.Informasjon du frivillig gir til oss


Registrerte kontodata: Når du registrerer en konto hos oss, kan vi samle inn navn og kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer, brukernavn og innloggingsinformasjon. Under samhandlingen med produktene våre, kan vi videre samle inn kallenavn, profilbilde, landskode, språkinnstillinger og informasjon om tidssone fra kontoen din.


Hvis du autoriserer pålogging til produktene med en tredjepartskonto, innhenter vi kontoopplysningene fra en slik tredjepart (for eksempel portrett, kallenavn, region, kjønn osv.) som kan være knyttet til Meaco-kontoen din for hurtig innlogging. Vi vil sikre overholdelse av gjeldende databeskyttelseslover og -forskrifter, samt avtaler, retningslinjer eller dokumentasjoner som er avtalt med en slik tredjepart om deling av personopplysninger, ved behandling av dine personopplysninger.


Hvis tjenestene du ber om eller kjøper er basert på kontoen din, kan du gå til registrerings-/innloggingssiden for veiledning.


Tilbakemelding: Når du bruker tilbakemeldings- og forslagsfunksjoner i produktene våre, samler vi inn e-postadressen din, mobiltelefonnummeret og tilbakemeldingsinnholdet for å løse problemene og løse eventuelle feil på apparatet enhetsfeil så raskt som mulig.


Opplysninger basert på tilleggsfunksjoner:


For å kunne tilby mer praktiske tjenester av høyere kvalitet med optimaliserte brukeropplevelser, kan vi samle inn og bruke visse opplysninger hvis du samtykker i å bruke tilleggsfunksjoner i appen. Vær oppmerksom på at hvis du ikke oppgir disse opplysningene, kan du fortsette å bruke grunnleggende tjenester i appen og tilkoblede smartenheter, men enkelte funksjoner basert på disse tilleggsfunksjonene er kanskje ikke tilgjengelige. Disse tilleggsfunksjonene kan inkludere:


1)Tilleggsfunksjoner basert på posisjonsinformasjon:


Når du aktiverer de posisjonsbaserte funksjonene gjennom rettighetsinnstillingene på mobilenheten, samler vi inn og behandler posisjonsopplysninger for å aktivere disse funksjonene, for eksempel sammenkobling med øvrige smartenheter du måtte ha. Vi kan også samle inn informasjon om: a) nøyaktig posisjon i sanntid, for eksempel når du velger å bruke automatiseringsscenarier for å kontrollere dine smartenheter, eller b) ikke-eksakt geografisk posisjon, når du bruker visse smartenheter eller tjenestene.


Når du aktiverer geogjerdefunksjonen, blir posisjonsinformasjonen din generert og delt med Google Maps-tjenester, basert på ditt samtykke. Vær oppmerksom på at Google har tilsvarende databeskyttelsestiltak, som du kan lese i Googles vilkår for databehandling og sikkerhet, hvis du vil ha mer informasjon.


Du kan deaktivere innsamling og bruk av posisjonsinformasjon ved å endre innstillingene på mobilenheten («Innstillinger - Personverninnstillinger - Slå på/av posisjonsinformasjon», dette kan være forskjellig på Android- og Apple-enheter), og deretter vil vi slutte å innhente og bruke posisjonsinformasjon.


2)Tilleggstjenester basert på kamera:


Du kan bruke kameraet til å skanne koden ved å slå på kameratillatelsen til å pare med en smartenhet, for eksempel til et videoopptak. Vær oppmerksom på at selv om du har samtykket i å aktivere kameratillatelsen, vil vi bare innhente informasjon når du aktivt bruker kameraet i appen.


Du kan velge bort bruk av kameratillatelse ("Innstillinger - Personverninnstillinger - Slå på/av kamera", dette kan være forskjellig på Android- og Apple-enheter.)


3)Tilleggstjenester for tilgang til og opplasting av bilder/videoer basert på fotoalbum (bildebibliotek/videobibliotek):


Du kan bruke denne funksjonen til å laste opp bilder/bilder/videoer etter at du har slått på tillatelsen til fotoalbumet, for å realisere funksjoner som å endre avataren, rapportere problemer med bruk av enheten ved å gi bildebevis osv. Når du bruker bildene og andre funksjoner, kan vi ikke gjenkjenne denne informasjonen, men når du rapporterer et problem med bruk av enheten, kan vi bruke foto/bilder du laster opp til å finne problemet.


Du kan velge bort bruk av tillatelse til fotoalbum: («Innstillinger - Personverninnstillinger - Slå på/av albumtilgang», dette kan være forskjellig på Android- og Apple-enheter)


4)Tilleggstjenester knyttet til mikrofonbaserte tjenester:


Du kan bruke mikrofonen til å sende taleinformasjon etter at du har slått på mikrofontillatelsen, for eksempel ved å ta opp videoer, vekke taleassistenten osv. For disse funksjonene samler vi inn taleinformasjonen din for å gjenkjenne kommandoen din. Vær oppmerksom på at selv om du har samtykket i å aktivere mikrofontillatelsen, vil vi bare innhente taleinformasjon gjennom mikrofonen når du frivillig aktiverer mikrofonen i appen.


Du kan velge bort bruk av tillatelse til fotoalbum: («Innstillinger - Personverninnstillinger - Slå på/av mikrofontilgang», dette kan være forskjellig på Android- og Apple-enheter)


5)Tilleggstjenester basert på lagringstillatelser (Android):


Hensikten er å sikre stabil drift av appen ved å bruke lagringstillatelsen. Etter at du har gitt eller indikert tillatelse til å lese/skrive mobilenhetens lagring, vil vi få tilgang til bilder, filer, krasjlogginformasjon og annen nødvendig informasjon lagret på mobilenheten for å gi deg funksjoner, for eksempel informasjonspublikasjoner, eller registrere krasjlogginformasjonen lokalt.


Du kan velge bort bruk av tillatelse til lagrede opplysninger: («Innstillinger - Personverninnstillinger - Slå på/av tilgang til lagret informasjon», dette kan være forskjellig på Android- og Apple-enheter)


6)Tilleggstjenester basert på varslingstillatelser:


Grunnen til at vi ber deg om tillatelse, er å sende deg varsler om bruk av smartenheter eller tjenester, spesielt hvis du har kjøpt sikkerhetstjenester og trenger et varsel eller en melding slik at du kan registrere statusen i sanntid.


Du kan velge bort bruk av app-varsler: («Innstillinger - Varslingsinnstillinger» bruker vekslingsknappen for å henholdsvis bytte mellom ulike app-varsler, dette kan være forskjellig på Android- og Apple-enheter)


7) Tilleggstjenester basert på tillatelser til bruk av varslingsdialogboks:


Du kan velge å koble et kamera i appen og kreve at appen viser sanntidsbildet av kameraet i en egen dialog.

Du kan velge bort bruk av varslingsdialoginformasjon: ("Innstillinger - App-innstillinger - Velg Meaco-appen - Slå på/av-varsler", dette kan være forskjellig på Android- og Apple-enheter)


8) Tilleggstjenester basert på Bluetooth-tillatelser:


Du kan aktivere Bluetooth-funksjoner etter at du har slått på tillatelsen, inkludert kontroll av smartenheter, innhenting av status for, oppdagelse og konfigurering av smartenheter. I disse funksjonene kommuniserer vi med smartenheter via Bluetooth. Vær oppmerksom på at selv om du har samtykket i å aktivere Bluetooth-tillatelsen, vil vi bare bruke Bluetooth til kommunikasjon i disse scenariene: vise enhetsstatus på hjemmesiden og smartenhetspanelet, utføre enhetskontroll på hjemmesiden og smartenhetspanelet, oppdage smartenheter på hjemmesiden og siden for å legge til enhet, samt smartenhet distribusjonsnettverk.


Du kan velge bort bruk av Bluetooth via ("Innstillinger - Tilkoblingsinnstillinger - Koble fra eller Slå Bluetooth på/av", dette kan være forskjellig på Android- og Apple-enheter)


9)Tilleggstjenester basert på HomeKit-tillatelse (iOS):


Du kan aktivere relaterte funksjoner etter at du har aktivert HomeKit-tillatelser, inkludert å oppdage smartenheter, aktivere nettverkskonfigurasjon for smartenheter, kontrollere smartenheter og sjekke enhetsstatus. Blant disse funksjonene vil vi behandle opplysninger med «Hjem» -appen som følger med iOS-systemet gjennom HomeKit. Vær oppmerksom på at selv om du har samtykket i å aktivere HomeKit-tillatelsen, vil vi bare bruke den i disse scenariene: på startsiden, for å oppdage HomeKit-enheter, HomeKit-enhetens nettverkskonfigurasjon, i "Innstillinger - HomeKit" for å oppdage HomeKit-enheter, HomeKit-enhetens nettverkskonfigurasjon.


Du kan velge bort bruk av HomeKit-tillatelse via («Innstillinger - Personverninnstillinger - Slå på/av HomeKit-tillatelser»).


Vær oppmerksom på at hvis du slår på noen av de ovennevnte tillatelsene, autoriserer du oss til å samle inn og bruke relevant personlig informasjon for å gi deg tilsvarende tjenester. Når du slår av noen av tillatelsene, vil vi ikke lenger fortsette å samle inn personopplysninger basert på de tilsvarende tillatelsene, og de relaterte funksjonene kan bli avsluttet. Om du slår av tillatelsen, vil det imidlertid ikke påvirke tidligere innsamling og bruk av opplysninger basert på autorisasjonen allerede gitt.


Informasjon vi samler inn automatisk


Informasjon om mobilenheter: For at vi skal levere og opprettholde normal drift, forbedre og optimalisere tjenestene våre, og beskytte kontosikkerheten din, samler vi automatisk inn informasjon om mobilenheter når du bruker appen. Dette kan omfatte: modellnummer for mobilenhet, IP-adresse, informasjon om trådløs tilkobling, type og versjon av operativsystemet, programversjonsnummer, push-varslingsidentifikator, loggfiler og informasjon om mobilnettverk. I mellomtiden vil vi også innhente versjonsnummeret på programvaren. For å ivareta sikkerheten til driftsmiljøet eller for å levere tjenester, samler vi inn informasjon om de installerte mobilprogrammene og annen programvare du bruker.

Bruksdata: Under samhandlingen med appen samler vi automatisk inn bruksdata knyttet til besøk, klikk, nedlastinger, sendte/mottatte meldinger og annen bruk av tjenestene våre.

Logginformasjon: Når du bruker appen for å forbedre brukeropplevelsen, kan system- og unntaksloggen lastes opp, inkludert IP-adresse, språkinnstillinger, operativsystemversjon, dato eller klokkeslett for tilgang, slik at vi kan forenkle og nøyaktig identifisere problemer og hjelpe deg med å løse dem i tide.


Vær oppmerksom på at vi ikke kan identifisere en bestemt person ved å bruke enhetsinformasjon eller logginformasjon alene. Men hvis disse typer ikke-personlig informasjon, kombinert med annen informasjon, kan brukes til å identifisere en bestemt person, vil slik informasjon bli behandlet som personopplysninger. Med mindre vi har innhentet ditt samtykke eller med mindre annet er angitt i databeskyttelseslover og forskrifter, vil vi samle eller anonymisere slike opplysninger.


3.Relatert informasjon om smartenheter:


Grunnleggende informasjon om smartenheter: Når du kobler smartenheter til tjenestene, kan vi samle inn grunnleggende opplysninger om smartenhetene, for eksempel enhetsnavn, enhets-ID, nettstatus, aktiveringstid, fastvareversjon og oppgraderingsinformasjon.


Informasjon som samles inn under prosessen med å koble til en smartenhet: Basert på hvilken type smartenhet du trenger å koble til, inkluderer den grunnleggende informasjonen som samles inn: WiFi-informasjon, enhetens MAC-adresse osv.


Informasjon rapportert av smartenheter: Avhengig av de forskjellige smartenhetene du velger å koble til våre produkter eller tjenester, kan vi samle inn forskjellig informasjon rapportert av smartenhetene.


Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger


Formålet med at vi kan behandle opplysningene om deg er som følger:


Gi deg tjenestene våre: Vi behandler kontodata, informasjon om mobilenheter, bruksdata, posisjonsdata og informasjon om smartenheter for å gi deg tjenestene du har bedt om. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er å oppfylle vår kontrakt med deg i henhold til denne personvernerklæringen.


Forbedre tjenestene våre: Vi behandler mobilenhetsinformasjon, bruksdata, posisjonsdata og informasjon relatert til smartenheter for å sikre funksjonene og sikkerheten til tjenestene, for å utvikle og forbedre tjenestene, for å analysere effektiviteten av egen drift og for å forhindre og spore uredelig eller upassende bruk. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen, er å oppfylle vår kontrakt med deg i henhold til vår bruker- og serviceavtale for apper.


Kommunikasjon som ikke er markedsføring: Vi behandler dine personopplysninger for å sende deg viktig informasjon om tjenestene, endringer i våre vilkår, betingelser og retningslinjer og/eller annen administrativ informasjon. Samtidig vil vi også sende deg varsler knyttet til tjenestene du har kjøpt, for eksempel varslingstjenester. Du kan sjekke og administrere «App-varsling» i appen («Meg > Meldingssenter > Innstillinger > Varslingsinnstillinger», dette kan være forskjellig på Android- og Apple-enheter). Når du bestemmer deg for ikke å aktivere varslingsfunksjonen, vil vi ikke lenger behandle opplysningene dine til slike formål. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen, er å oppfylle vår kontrakt med deg i henhold til vår bruker- og serviceavtale for apper.


Dataanalyse: For å analysere bruken av produktene vi leverer og forbedre brukeropplevelsen, analyserer vi dataene du gir oss, a) vi må sjekke problemene når du støter på feil under bruken av produktet, under slike omstendigheter, kan du kanskje ikke velge bort fordi det er svært relatert til funksjonalitetene og kvaliteten på bruken av produktet og tjenesten vår, og b) analysere data om hvordan du bruker produktet eller under bestemte scenarier, slik at du får mer glede av tjenestene våre, under slike omstendigheter, hvis du ikke godtar analyse av opplysningene, kan du angi personverninnstillingene i appen ("Mine > Innstillinger > Personverninnstillinger > Service, vedlikehold og forbedring", dette kan være annerledes på Android- og Apple-enheter) for å lukke denne muligheten. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er basert på ditt samtykke.


Markedsføringskommunikasjon og personlig tilpasning: Vi kan behandle dine kontodata, bruksdata, enhetsinformasjon for å tilpasse produktdesign og for å gi deg tjenester skreddersydd for deg, for eksempel å anbefale og vise informasjon og annonser om produkter som passer for deg, og å invitere deg til å delta i undersøkelser knyttet til din bruk av tjenestene. Hvis du ikke tillater oss å behandle personopplysningene for personlig tilpasning, kan du velge bort dette når du går inn i appen, eller ved å endre innstillingene dine i «Personverninnstillinger» («Meg> Innstillinger > Personverninnstillinger > Tilpasning», dette kan være annerledes på Android- og Apple-enheter) i appen. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke.


Juridisk overholdelse. Vi utleverer informasjon hvis vi er juridisk pålagt å gjøre det, eller hvis vi i god tro mener at slik bruk er rimelig nødvendig for å:


Overholde en juridisk forpliktelse, prosess eller forespørsel.

Håndheve vår brukeravtale og andre avtaler, retningslinjer og standarder, inkludert undersøkelse av potensielle brudd på disse.

Beskytte egne rettigheter, eiendom eller sikkerhet, våre brukere, en tredjepart eller offentligheten som nødvendig eller tillatt ved lov.

Oppdage, forhindre eller på annen måte adressere sikkerhets-, svindel- eller tekniske problemer.

Hvis det er noen endring i formålene for behandling av personopplysningene, vil vi informere deg om slike endringer via e-post og/eller en fremtredende melding på nettstedet vårt om slike endringer av formål og valg du måtte ha angående egne personopplysninger.


Hvem deler vi disse personopplysningene med?


I Meaco-appen deler vi bare personopplysninger på måter vi forteller deg om. Vi kan dele personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring.

Internasjonal overføring av innsamlede opplysninger


Meaco vil overholde gjeldende datalokaliseringskrav i tilsvarende jurisdiksjoner med hensyn til datalagring. For å lette egen drift kan vi overføre, lagre og behandle dine personopplysninger i andre jurisdiksjoner enn der du bor. Lovene i disse landene kan avvike fra lovene som gjelder for ditt bostedsland. Når vi gjør dette, vil vi sørge for at det gis et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for opplysningene ved å bruke en eller flere av følgende tilnærminger:


Avtale på grunnlag av godkjente standard kontraktsklausuler i EU i henhold til GDPR artikkel 46. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.


Hvis du ønsker ytterligere detaljer om sikkerhetstiltakene vi har på plass, kan du kontakte oss direkte som beskrevet i denne personvernerklæringen.


Dine rettigheter knyttet til dine personopplysninger


Vi respekterer dine rettigheter og kontroll over egne personopplysninger. Med appen vår, kan du utøve hvilke som helst av de følgende rettighetene som vises på personvernerklæringen på nettstedet. Kontakt oss for eventuelle spørsmål angående dette.


Vær oppmerksom på at vi av sikkerhetsgrunner kan be deg om å bekrefte egen identitet før vi iverksetter ytterligere tiltak på forespørselen din.

Tilbaketrekking av samtykke:


For personverntillatelser som er innhentet gjennom enhetens systeminnstillinger, kan samtykket ditt trekkes tilbake ved å endre enhetstillatelser, inkludert Bekreft: posisjon, kamera, fotoalbum (bildebibliotek/videobibliotek), mikrofon, Bluetooth-innstillinger, varslingsinnstillinger og andre relaterte funksjoner.

Du kan velge bort kommunikasjon som ikke er markedsføring gjennom "Meg > Meldingssenter > Varslingsinnstillinger".

Du kan velge bort dataanalysefunksjonene via "Meg > Innstillinger > Personverninnstillinger".

Du kan velge bort tilpasningsfunksjonen via "Meg > Innstillinger > Personverninnstillinger > Tilpasning".

Koble fra smartenheten via appen, og informasjonen relatert til den smartenheten vil ikke bli samlet inn.


Ved å bruke produktet med "Prøv nå" -modus, og ikke aktivere bestemte posisjonsinnstillinger for bestemte smartscener, vil vi ikke samle inn noen personopplysninger om deg.

Når du trekker tilbake samtykket eller autorisasjonen, kan det hende at vi ikke kan fortsette å tilby deg visse produkter eller tjenester tilsvarende. Tilbaketrekking av samtykke eller autorisasjon vil imidlertid ikke påvirke behandlingen av personopplysninger basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen.


Om sletting av kontoen: Du finner Slett-funksjonen under "Meg > Innstillinger > Konto og sikkerhet > Slett konto" (Deaktiver konto)


Sikkerhetstiltak


Vi bruker kommersielt rimelige fysiske, administrative og tekniske sikkerhetstiltak for å bevare integriteten og sikkerheten til dine personopplysninger. Meaco tilbyr ulike sikkerhetsstrategier for å effektivt sikre datasikkerhet for bruker og enhet. Når det gjelder enhetstilgang, brukes Meacos proprietære algoritmer for å sikre dataisolasjon, tilgangsautentisering og søknad om autorisasjon. Når det gjelder datakommunikasjon, støttes kommunikasjon ved hjelp av sikkerhetsalgoritmer og krypteringsprotokoller for overføring og overføring av informasjonskryptering på kommersielt nivå. Når det gjelder databehandling, brukes streng datafiltrering og validering og fullstendig datarevisjon. Når det gjelder datalagring, vil all konfidensiell informasjon om brukerne være trygt kryptert for lagring. Hvis du har grunn til å tro at samhandlingen din med oss ikke lenger er sikker (for eksempel hvis du har delt passordet eller telefonen med noen), kan du umiddelbart varsle oss om problemet ved å sende oss en e-post på customerservice@meaco.com.


Vi kan tilby support og oppdateringer tilgjengelig frem til 01/01/2030.


Datalagring


Vi behandler dine personopplysninger i minimumsperioden som er nødvendig for de formål som er angitt i denne erklæringen, med mindre det er et spesifikt juridisk krav til oss om å beholde dataene i en lengre oppbevaringsperiode. Vi bestemmer den passende oppbevaringsperioden basert på mengden, arten og følsomheten av dine personopplysninger, og etter at oppbevaringsperioden er over, vil vi ødelegge personopplysningene.


Så lenge du krever at vi skal oppfylle produktene og tjenestene du ber om fra oss som definert i bruker- og tjenesteavtalen


Personopplysningene vil ikke lenger bli oppbevart når du ber om å få slettet personopplysningene dine. Vi vil deretter fullføre oppgaven.


Når vi ikke er i stand til å gjøre det av tekniske årsaker, vil vi sørge for at hensiktsmessige tiltak iverksettes for å forhindre ytterligere slik bruk av dine personopplysninger.

Avsløring av sårbarhet


Hvis du mener at du har funnet et sikkerhetsproblem, kan du sende inn rapporten til oss ved å sende en e-post til website@meaco.com.


I rapporten må du inkludere detaljer om:

● nettstedet, IP-adressen eller siden der sårbarheten kan observeres

● en kort beskrivelse av typen sårbarhet, for eksempel; "XSS-sårbarhet".

● trinn for å reprodusere. Disse bør være et godartet, ikke-destruktivt konseptbevis. Dette bidrar til å sikre at rapporten kan evalueres raskt og nøyaktig. Det reduserer også sannsynligheten for dupliserte rapporter eller ondsinnet utnyttelse av enkelte sårbarheter, for eksempel overtakelse av underdomener.


Etter at du har sendt inn rapporten, vil vi svare på rapporten og ta sikte på å evaluere rapporten innen 10 virkedager. Vi tar også sikte på å holde deg informert om fremdrift i saken.

Prioritet for utbedring vurderes ved å se på virkningen, alvorlighetsgraden og utnyttelseskompleksiteten. Sårbarhetsrapporter kan ta litt tid å sortere eller adressere. Dette gjør at teamene våre kan fokusere på utbedringen. Vi varsler deg når det rapporterte sikkerhetsproblemet er utbedret.


Merk: Du må alltid overholde databeskyttelsesreglene og må ikke krenke personvernet til organisasjonens brukere, ansatte, kontraktører, tjenester eller systemer. Du må for eksempel ikke dele, videredistribuere eller unnlate å sikre data som hentes fra systemene eller tjenestene på riktig måte. Du må også slette alle data som er hentet inn under researchen din på en sikker måte så snart det ikke lenger er behov for dem, eller innen 1 måned etter at sikkerhetsproblemet er løst, avhengig av hva som inntreffer først (eller som ellers kreves av databeskyttelsesloven).


SPØRSMÅL, FORESPØRSLER ELLER BEKYMRINGER


For å utøve alle relevante rettigheter, spørsmål eller klager i forbindelse med denne erklæringen eller andre databeskyttelsesforhold mellom deg og oss, kontakt oss i første omgang via customerservice@meaco.com.


Hvis dette ikke løser klagen tilfredsstillende, har du rett til å sende inn en klage til Information Commissioners Office på 03031231113 eller via e-post https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ eller til Information Commissioner 's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, England, Storbritannia.


Sonntag,Montag,Dienstag,Mittwoch,Donnerstag,Freitag,Samstag
Januar,Februar,März,April,Mai,Juni,Juli,August,September,Oktober,November,Dezember
Nicht genügend Artikel verfügbar. Nur noch [max] übrig.
Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.